A urda do territorio e a trama da oralidade en Carlos Casares

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Aleixandre, M. (2017) “A urda do territorio e a trama da oralidade en Carlos Casares”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 163–174. doi: 10.32766/brag.378.683.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Marilar Aleixandre

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.683

Palabras clave:

Carlos Casares, territorio, xeocrítica, oralidade, narrativa, austeridade

Resumo

Este traballo aborda o modo en que a trama da oralidade se tece na urda do territorio na narrativa de Carlos Casares, e como o territorio é transformado a consecuencia do acto literario. A análise presta especial atención ás súas primeiras obras Cambio en tres e Xoguetes para un tempo prohibido. O traballo inspírase nos enfoques da xeocrítica que contemplan de forma dialéctica as relacións espazo – literatura – espazo. Discútense estas relacións dinámicas entre territorio e texto literario nas obras de Casares situadas nos espazos da infancia na Limia, Xinzo ou Beiro, e Ourense, e o modo en que a sobriedade do seu estilo reflicte a austeridade deses territorios, así como a súa influencia no autor limiao Antón Riveiro Coello. Analízase o discurso sobre as relacións entre territorio e literatura nos ensaios e textos xornalísticos de Casares, tanto reflexións sobre os espazos da súa infancia na Limia, como sobre estas relacións na literatura doutros autores, nomeadamente Otero Pedrayo. Argumentamos que unha das dimensións dese territorio da infancia de Casares é o discurso oral, os recursos e fontes da tradición oral galega e familiar.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Aleixandre, Marilar (2003): A Vaca de Fisterra e a trabe de alcatrán. Zaragoza: Tambre / Edelvives.

Aleixandre, Marilar (2017): Voces termando da paisaxe galega. A Coruña: Real Academia Galega. Discurso de Ingreso na Real Academia Galega.

Anderson, Benedict (1991 [1983]): Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

Bermúdez Montes, María Teresa (2009): “Ecos e lecturas da narrativa europea contemporánea na obra de Carlos Casares”, en Camino Noia, Olivia Rodríguez e Dolores Vilavedra (eds.), Actas Simposio Carlos Casares. [S.l.]: Fundación Carlos Casares, 11-30.

Blanco, Carmen (1991): Literatura galega da muller. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Carro, Xavier (2003): “Un escritor na marxe de cada día”, en Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Henrique Monteagudo (eds.), Carlos Casares: a semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 142-143.

Casares, Carlos (1969): Cambio en tres. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1975): Xoguetes pra un tempo prohibido. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1980): Ilustrísima. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1998): Un país de palabras. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2000): Un polbo xigante. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2002): O sol do verán. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2003): O galo de Antioquía. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2003): “O morcego e as bolboretas. Ensaio de autopoética”, en Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Henrique Monteagudo (eds.), Carlos Casares: a semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 273-277.

Cunqueiro, Álvaro (1979) Os outros feirantes. Vigo: Galaxia.

Dinesen, Isak (1986 [1955]): “The blank page”, en Last tales. London: Penguin, 99-105.

López Sández, María (2008): Paisaxe e nación: a creación discursiva do territorio. Vigo: Galaxia.

Monteagudo, Henrique (2017). Carlos Casares. Un contador de historias. Vigo: Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón (2009 [1955]): “Ensaio sobor da paisaxe galega”, en Ramón Otero Pedrayo [et al.], Paisaxe e cultura. Ensaios. Vigo: Galaxia, 47-105.

Pratt, Mary Louise (1992): Imperial eyes: Travel writing and transculturation. Abingdon: Routledge.

Riveiro Coello, Antón (2016). A ferida do vento. Vigo: Galaxia.

Riveiro Coello, Antón (2017). “Carlos na vila”, Lethes. Cadernos culturais da Limia 13, 27-30.

Tally, Robert T. (2008): “Geocriticism and classic American literature”, en Faculty Publications. Texas: State University.

Tally, Robert T. (2012): “Sobre la cartografía literaria”. Cuadrivio 8.

Thieme, John (1998): “Cartographical revisionism in the New Literatures in English”, en C. C. Barfoot, e Theo D’haen (eds.), Oriental Prospects. Western Literature and the Lure of the East. Amsterdam: Rodopi, 225-237.

Torres, Xohana (1984): Pericles e a balea. Vigo: Galaxia.

Vázquez-Monxardín, Afonso (2017): Roteiro Carlos Casares. Ourense: Concello.

Westphal, Bertrand (2000): “Pour une approche géocritique des textes”, en Bertrand Westphal (ed.), La géocritique, mode d’emploi. Limoges: Presses Universitaires. [Reproducido en Vox Poetica.

Westphal, Bertrand (2016): La cage des méridiens. La littérature et l’art contemporain face à la globalisation. Paris: Les Éditions de Minuit.