Núm. 380 (2019): Antonio Fraguas Fraguas

					Ver Núm. 380 (2019): Antonio Fraguas Fraguas

Nos traballos que constitúen o núcleo deste número do Boletín fálase da traxectoria biográfica de Antonio Fraguas e da súa personalidade, na que conflúen aspectos moi diversos. Nas diferentes seccións deste número abordouse esa diversidade: a súa dimensión docente, os traballos como etnógrafo, arqueólogo, xeógrafo, historiador, investigador e publicista divulgador, referencia obrigada na creación e consolidación de institucións como o Museo do Pobo Galego, sen esquecer o seu carácter afable, incluso e conciliador.

Publicado: 29-03-2020

Número completo

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Vida oficial