Antonio Fraguas. O profesor

Descargas

Publicado

19-12-2019

Cómo citar

Noia Campos, C. (2019) “Antonio Fraguas. O profesor”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (380), pp. 105–122. doi: 10.32766/brag.380.762.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Camiño Noia Campos

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.380.762

Palabras clave:

Antonio Fraguas, profesor, oposición, xeografía, clases, A Estrada, Lugo, Universidade

Resumo

O artigo traza o percorrido pola vida docente de Antonio Fraguas desde 1929, ó rematar a carreira de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela, ata o ano 1963, como catedrático no Instituto Feminino Rosalía de Castro de Santiago. Os datos dos primeiros centros nos que Fraguas imparte docencia, A Estrada e Lugo, están tomados, esencialmente, de biografías e artigos publicados. Mentres que os referentes ó Instituto Rosalía de Castro, de 1959 a 1963, parten de lembranzas directas das súas alumnas e da documentación que garda o fondo Antonio Fraguas no Museo do Pobo Galego.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Fonte documental

Antonio Fraguas Fraguas. AMPG: 01.03. MPG-Fondo Fraguas/Caixa 416. En especial a carpeta 45 de “Notas e apuntamentos das clases”.

Lembranzas das alumnas do Instituto Femenino Rosalía Castro de Santiago de Compostela.

Publicacions

Abel Vilela, Adolfo de (2019): Antonio Fraguas Fraguas. Lugo, a etapa da liberdade e do recoñecemento intelectual e social (1950-1059). T. I. Lugo: Concello.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2019): “Antonio Fraguas, grande historiador e gran bibliógrafo”, en Cochón/Beramendi 2019: 109-119.

Beramendi, Justo (2019): “Perfil político-ideolóxico de Antonio Fraguas”, en Cochón/Beramendi 2019: 121-131.

Cochón, Luís (2019): “Limiar”, en Cochón/Beramendi 2019: 59-65.

Cochón, Luís e Justo Beramendi (eds.) (2019): Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro XXXIX. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Enríquez Morales, M.ª Xosé (2006): “Don Antonio Fraguas: unha vida dedicada á docencia”, en García/Fernández/González 2006: 152-179.

Fernández Cerviño, M.ª Xosé (2019): Antonio Fraguas Fraguas. Estancias vitais dun mestre sabio. A Coruña: La Voz de Galicia.

Fraguas, Antonio (1958): “El libro y la enseñanza”, Vida gallega 734, 29.

Fraguas, Antonio (1999a): “O lugar e a casa onde nacín”, Grial 144, 621-629.

Fraguas, Antonio (1999b): “Entrevista a Don Antonio Fraguas”, El Correo Gallego 6/XI/1999.

García Liñeira, María e Amelia Tomé Cruz (2001): “Entrevista”, Xeada. Xornal do I.E.S. Antonio Fraguas Fraguas [monográfico: Antonio Fraguas. In memoriam], 29-35.

García Martínez, Carlos, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.) (2006): Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego.

Garrido, Xoán Carlos (2019): “Fraguas Fraguas. O home que puido ser alcalde”, en Cochón/Beramendi 2019: 223-234.

González Pérez, Clodio (1998): Antonio Fraguas Fraguas, xeógrafo, historiador, antropólogo. Galego de ben. Vigo: Ir Indo.

González Pérez, Clodio (2006): “Antonio Fraguas Fraguas, 1905-1999. Vida e obra”, en García/Fernández/González 2006: 24-89.

González Pérez, Clodio (2019a): “Antonio Fraguas Fraguas. Cronobiografía”, en Cochón/Beramendi 2019: 23-53.

González Pérez, Clodio (2019b): Antonio Fraguas Fraguas. Unha vida, un país. Días das Letras Galegas. Cadernos de Estudos Xerais 15. Sada: Asociación Cultural “Irmáns Suárez Picallo”.

Maïssa Rodrigo, Gisèle (2012): “O Instituto da Estrada nas súas fontes hemerográficas e documentais. Parte I (1933-1960), A Estrada, miscelánea histórica e cultural 15, 23-110.

Parga, Julián (1999): “Mestre exemplar”, El Progreso 6/XI/1999.

Torres Queiruga, Andrés (1999): “Antonio Fraguas”, Encrucillada 115, 505-507.

Varela Durán, Alfonso (2012): “Xuntanza homenaxe ós profesores do Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. A Estrada, 30 de agosto de 1959”, A Estrada, miscelánea histórica e cultural 15, 111-117.

Villanueva Gesteira, Malores (2019): Antonio Fraguas. Mestre da memoria. Vigo: Galaxia.