Rosalía e Díaz Castro: Penélope poema

Descargas

Publicado

15-11-2014

Cómo citar

Blanco, C. (2014) “Rosalía e Díaz Castro: Penélope poema”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 31–35. doi: 10.32766/brag.375.437.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Carmen Blanco

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.375.437

Palabras clave:

poesía galega, poesía contemporánea, Rosalía de Castro, Castelao, Xosé María Díaz Castro, Françoise Pechère, análise integral, estudos de xénero, mito de Penélope, mito de Galicia mártir

Resumo

Caracterización xeral da persoal filiación da poesía de Xosé María Díaz Castro na poética romántica radical de Rosalía de Castro e análise metapoética do poema “Penélope” de Díaz Castro en relación con “Desde los cuatro puntos cardinales” de Rosalía e co mito greco-galaico da Odisea de Penélope e Ulises.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Blanco, Carmen (1995): Nais, damas, prostitutas e feirantas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Blanco, Carmen (2009): “Imaxes de mulleres na literatura galega: Penélopes de poetas. Rosalía Penélope, Xohana Penélope e Olga Penélope”, en Carlos Andrés González Paz (ed.), As voces de Clío: a palabra e a memoria da muller en Galicia. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”.

Blanco, Carmen (2014a): “Penélope na «Galiza / Galice» de Françoise Pechère”, en Xosé M. Salgado e Carmen Blanco (ed.), Xosé María Díaz Castro. Día das Letras Galegas 2014. Santiago de Compostela: Universidade, 177-187.

Blanco, Carmen (2014b): “Beleza para sempre”, en Xosé M. Salgado e Carmen Blanco, O selo dun poeta. Beleza para sempre. Santiago de Compostela: Universidade, 13-26.

Carballo Calero, Ricardo (1959): Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía. Discurso de ingreso na Real Academia Galega lido o día 17 de maio de 1958 seguido da resposta de Ramón Otero Pedrayo. Lugo: Ediciones Celta.

Castelao (1976): Galicia mártir. Madrid: Akal.

Castro, Rosalía de (1982): Poesías. Padrón: Patronato Rosalía de Castro. Edición de Ricardo Carballo Calero e Lydia Fontoira Suris.

Díaz Castro, José María (1982): Nimbos. Madrid: Editora Nacional. Presentación de Ricardo Carballo Calero. Tradución do autor.

Díaz Castro, Xosé María (2014): Sombras radiantes y otros poemas. Madrid: Editorial Eneida. Edición de Luís González Tosar e Armando Requeixo.

García Calvo, Agustín (1973): Lalia. Ensayos de estudio lingüístico de la sociedad. Madrid: Siglo XXI.

Pimentel, Luís et al. (1952): 7 ensayos sobre Rosalía. Vigo: Galaxia.

Requeixo, Armando (2014a): A poesía en galego de Xosé María Díaz Castro: estudo e edición crítica. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento.

Requeixo, Armando (2014b): “Introdución”, en Xosé María Díaz Castro, Poesía galega completa. Vigo: Galaxia, 7-56.

Rodríguez Fer, Claudio (1985): “Rosalía ante la joven poesía gallega actual”, Ínsula 463, 5-6.

Salgado, Xosé M e Carmen Blanco (ed.) (2014a): Xosé María Díaz Castro. Día das Letras Galegas 2014. Santiago de Compostela: Universidade.

Salgado, Xosé M e Carmen Blanco (2014b): O selo dun poeta. Beleza para sempre. Santiago de Compostela: Universidade.