María Victoria Moreno, autora de libros de texto ou como explicar a literatura galega á mocidade

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

Pena Presas, M. (2018) “María Victoria Moreno, autora de libros de texto ou como explicar a literatura galega á mocidade”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 171–183. doi: 10.32766/brag.379.729.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Montse Pena Presas

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.729

Palabras clave:

María Victoria Moreno, libros de texto, década dos 80, ensino e aprendizaxe da lingua galega

Resumo

Este artigo afonda no contexto e no contido dos dous libros de texto que María Victoria Moreno redactou nos anos 1985 e 1987, desvelando os seus puntos fortes, as súas feblezas e a recepción no seu tempo, mais sobre todo o enorme esforzo compositivo que tivo que supor a súa elaboración.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Girgado, Luís (1985): “Unha aportación metodolóxica ao estudo da literatura galega moderna”, Concepción Arenal. Ciencias y Humanidades 10, 99-101.

Bouzada, Xan M. e Henrique Monteagudo (coord.) (2002): O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume II: Educación. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Garreta, Nuria e Pilar Careaga (1987): Modelos masculinos y femeninos en los textos de EGB. Madrid: Instituto de la Mujer.

Moreno, María Victoria (1993): “¿Escritora alófona eu?”, en Xesús Alonso Montero e Xosé Manuel Salgado (eds.), Actas do I Congreso Poetas Alófonos en Lingua Galega. Vigo: Galaxia, 107-111.

Moreno, María Victoria e Xesús Rábade (1985): Literatura Século XX. Iniciación universitaria. Vigo: Galaxia-SM.

Pena Presas, Montse (2018a): A voz insurrecta. María Victoria Moreno, entre a literatura e a vida. Vigo: Galaxia.

Pena Presas, Montse (2018b): “A censura e a antoloxía Os novísimos da poesía galega”, Grial 217, 102-107.

Quintáns Suárez, Manuel (1987): “Un novo concepto de libro de texto”, El Correo Gallego 31/V/1987, 47.

Rábade Paredes, Xesús, María Victoria Moreno Márquez e Luís Alonso Girgado (1987): Literatura 3º BUP. Vigo: Galaxia-SM.

Silva, Bieito e Xabier Mouriño (2003): “Os materiais para o ensino e a aprendizaxe da lingua galega”, en Henrique Monteagudo e Xan Bouzada (coords.), O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume III: Elaboración e difusión da lingua. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 289-332.

Silva Valdivia, Bieito (2010): “As linguas no sistema escolar”, en Bieito Silva Valdivia, Xesús Rodríguez Rodríguez e Isabel Vaquero (coords.), Educación e linguas en Galicia. Santiago de Compostela: Universidade, 39-62.

Soto, Isabel e Xavier Senín (2018): María Victoria Moreno. Sementadora de futuro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Vázquez, Efrén (1985): “Galego no ensino, galego na cultura”, La Voz de Galicia 6/III/1985.