Sobre a revista

O Boletín da Real Academia Galega (BRAG) é unha publicación anual editada pola Real Academia Galega dende o ano 1906. Dende o ano 2000 está redactada enteiramente en lingua galega. Recolle traballos de investigación centrados en distintos aspectos da lingua, cultura e a literatura galegas, e mais outros contributos arredor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.

Número actual

Núm. 383 (2022): Florencio Delgado Gurriarán
					Ver Núm. 383 (2022): Florencio Delgado Gurriarán

Córgomo foi unha festa. Poucas veces a celebración do Día das Letras Galegas tivo unha resposta popular tan activa e espontánea. Imposible entender a poesía e mesmo o talante de Florencio Delgado Gurriarán sen a música e a paisaxe de Valdeorras. Era a primeira vez que a Academia viaxaba nesta data (o día grande da lingua) a aquelas terras, que tanta personalidade teñen, e mais era tamén a primeira vez que visitabamos e homenaxeabamos a memoria do exilio de México, con tanta significación para a nosa lingua e a nosa cultura, para a nosa identidade nacional e a causa da liberdade. Destes asuntos se fala nas páxinas deste Boletín número 383 dedicado ao poeta de Bebedeira, Galicia infinda, Cantarenas, O soño do guieiro, activista comprometido coa causa republicana do galeguismo.

Publicado: 15-05-2023

Número completo

Vida oficial

Ver todos os números