Boletín da Real Academia Galega

O Boletín da Real Academia Galega (BRAG) é unha publicación anual editada pola Real Academia Galega dende o ano 1906. Dende o ano 2000 está redactada enteiramente en lingua galega. Recolle traballos de investigación centrados en distintos aspectos da lingua, cultura e a literatura galegas, e mais outros contributos arredor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.

O BRAG aparece indexado en:

Dialnet DICE Redib.


Imaxe da Páxina Inicial da Revista

Nº 379 (2018): María Victoria Moreno

O número 379 do Boletín da Real Academia Galega, como xa vén sendo habitual, está especialmente dedicado á figura que a institución salienta cada ano coa celebración do Día Das Letras Galegas (17 de maio). Nesta ocasión foi a persoa e a obra de María Victoria Moreno a que mereceu os honores dos estudosos e a mobilización social que medra en cada convocatoria. As Letras Galegas son, sen dúbida, a gran festa da nosa cultura, da nosa lingua e da nosa literatura, participada cada ano por institucións de todo tipo, o asociacionismo cultural e o asociacionismo civil.

Neste número do Boletín da RAG recollemos os traballos que sobre a persoa, o contexto histórico e a obra de María Victoria Moreno se presentaron no Simposio que, como tamén é tradicional, celebramos cara a final do ano (27 e 28 de novembro), así como as intervencións dos académicos na sesión solemne do 17 de maio, que se celebrou en Pontevedra.

Outras celebracións que serviron para o debate académico foron as homenaxes a Juan Antonio Saco Arce (1835-1881) e a Samuel Eiján (1876-1945): o primeiro, autor da Gramática que inaugura os estudos científicos nesta especialidade (1868), referencia fundacional da filoloxía galega; o segundo, figura destacada da lírica relixiosa no século XX. Nas páxinas deste número do Boletín recollemos ensaios e intervencións das xornadas de traballo que se celebraron en Ourense e Santiago de Compostela, xunto coas seccións habituais da publicación, nas que se resume a actividade na RAG ao longo destes doce meses.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Blanca Ana Roig-Rechou
PDF
11-31
Antonio García Teijeiro
PDF
33-46
Mercedes Queixas Zas
PDF
47-62
Isabel Soto
PDF
63-81
Andrés Torres Queiruga
PDF
83-94
Xesús Rábade Paredes
PDF
95-99
Xavier Senín
PDF
101-116
Fina Casalderrey
pdf
117-139
Manuel Bragado Trigo
PDF
141-150
Isabel Mociño
PDF
151-170
Montse Pena Presas
PDF
171-183

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Escribir ou pasar o ferro: dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno
Marilar Aleixandre
PDF
187-197
María Victoria Moreno: Vento da terra
Fina Casalderrey
PDF
199-206
O insólito compromiso cívico e literario de María Victoria Moreno, que foi como unha canción
Xesús Alonso Montero
PDF
207-213

Traballos de investigación e estudo

Andrés Torres Queiruga
PDF
217-239
Héctor M. Silveiro Fernández
PDF
241-305

Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce

Juán L. Saco Cid
PDF
309-328
Antón Santamarina
PDF
329-349
Teresa López
PDF
351-363
Francisco Dubert García
PDF
365-383
Xosé A. Fernández Salgado
PDF
385-405
Ernesto X. González Seoane
PDF
407-417
Xurxo Martínez González
PDF
419-462

Homenaxe a Samuel Eiján

Francisco J. Leira-Castiñeira
PDF
465-481
Armando Requeixo
PDF
483-501
Justo Beramendi
PDF
503-518

Vida oficial

Vida oficial da RAG
Real Academia Galega
PDF
521-565