Nº 372 (2011)

Lois Pereiro

O noso Boletín dedica unha boa parte das súas páxinas á vida e á obra do poeta Lois Pereiro (1958 - 1996), a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas do ano 2011. Sabido é que foi un éxito intelectual grande: edicións, estudos, traballos divulgativos e, nomeadamente, a acollida das súas páxinas poéticas entre os escolares e outros grupos mozos.

Na presente monografía colaboran estudosos e estudosas que xa publicaran traballos antes de 2011; outros e outras achéganse por primeira vez ao noso poeta con páxinas que non desmerecen das dos anteriores. Coma sempre, no noso Boletín asignamos un capítulo especial ás colaboracións oficiais, as lidas no acto institucional por Manuel Rivas, Margarita Ledo Andión, Darío Xohán Cabana e Antón Santamarina. Pode afirmarse que esta extensa colectánea de estudos define con precisión a importancia, a orixinalidade e a proxección da obra de Lois Pereiro na historia do discurso poético galego. Sobre a súa voz debrúzanse sensibilidades moi distintas (Luz Pozo, Chus Pato, Olivia Rodríguez, Daniel Salgado... e mesmo un sagaz crítico de fóra, Pere Gimferrer. É o pluralismo da crítica literaria en acción, nesta ocasión ó servizo dunha das voces da contemporaneidade en Galicia. Neste número do noso Boletín (o 372), non faltan dúas seccións preceptivas: a de “Traballos de investigación e estudo” (dúas incursións) e a de “Vida oficial”, na que, infelizmente, figuran dous artigos necrolóxicos, un sobre a académica numeraria Olga Gallego Domínguez, ilustre arquiveira (de Pedro López Gómez) e outro sobre Francisco Fernández del Riego, que foi o noso presidente en anos moi fecundos (de María Dolores Villanueva Gesteira).

É de xustiza felicitar os colaboradores e coordinadores deste número do Boletín da Real Academia Galega.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Anxo Angueira
PDF
7 - 15
Arturo Casas
PDF
17 - 36
María do Cebreiro Rábade Villar
PDF
37 - 49
Luís Cochón
PDF
51 - 62
Xabier Cordal
PDF
63 - 67
Carlos Gegúndez López
PDF
69 - 80
Lois Pereiro. Un poeta europeo
Pere Gimferrer
PDF
81 - 91
A culpa foi de Lou Reed
Antón Lopo
PDF
93 - 105
Miguel Anxo Mato Fondo
PDF
107 - 114
María Xesús Nogueira Pereira
PDF
115 - 126
Manuel Outeiriño
PDF
127 - 143
Chus Pato
PDF
145 - 151
A porta xiratoria
Antón Patiño
PDF
153 - 161
Xosé Manuel Pereiro
PDF
163 - 167
Radical continxencia Lois Pereiro
Luz Pozo Garza
PDF
169 - 181
Mercedes Queixas Zas
PDF
183 - 197
Manuel Rivas Barrós
PDF
199 - 209
Olivia Rodríguez González
PDF
211 - 226
Daniel Salgado
PDF
227 - 234

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Día das Letras Galegas 2011
Darío Xohán Cabana
PDF
239 - 243
O estraño caso de Lois Pereiro
Margarita Ledo Andión
PDF
245 - 248
Lois Pereiro: a escuridade incandescente
Manuel Rivas Barrós
PDF
249 - 252
Lois Pereiro: Letras Galegas 2011
Antón Santamarina
PDF
253 - 257

Traballos de investigación e estudo

A pauliña e o sistema penal eclesiástico na Galicia do Antigo Rréxime. Estudo literario, histórico e canónico
Xosé Ramón Barreiro Fernández
PDF
261 - 303
Rosalía en Novoneyra. Unha luz que non se ve vir, que se ve ser
Luís Cochón
PDF
305 - 318

Vida oficial

Vida oficial da RAG
Real Academia Galega
PDF
323 - 387