Nº 372 (2011)

Lois Pereiro

O noso Boletín dedica unha boa parte das súas páxinas á vida e á obra do poeta Lois Pereiro (1958 - 1996), a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas do ano 2011. Sabido é que foi un éxito intelectual grande: edicións, estudos, traballos divulgativos e, nomeadamente, a acollida das súas páxinas poéticas entre os escolares e outros grupos mozos.

Na presente monografía colaboran estudosos e estudosas que xa publicaran traballos antes de 2011; outros e outras achéganse por primeira vez ao noso poeta con páxinas que non desmerecen das dos anteriores. Coma sempre, no noso Boletín asignamos un capítulo especial ás colaboracións oficiais, as lidas no acto institucional por Manuel Rivas, Margarita Ledo Andión, Darío Xohán Cabana e Antón Santamarina. Pode afirmarse que esta extensa colectánea de estudos define con precisión a importancia, a orixinalidade e a proxección da obra de Lois Pereiro na historia do discurso poético galego. Sobre a súa voz debrúzanse sensibilidades moi distintas (Luz Pozo, Chus Pato, Olivia Rodríguez, Daniel Salgado... e mesmo un sagaz crítico de fóra, Pere Gimferrer. É o pluralismo da crítica literaria en acción, nesta ocasión ó servizo dunha das voces da contemporaneidade en Galicia. Neste número do noso Boletín (o 372), non faltan dúas seccións preceptivas: a de “Traballos de investigación e estudo” (dúas incursións) e a de “Vida oficial”, na que, infelizmente, figuran dous artigos necrolóxicos, un sobre a académica numeraria Olga Gallego Domínguez, ilustre arquiveira (de Pedro López Gómez) e outro sobre Francisco Fernández del Riego, que foi o noso presidente en anos moi fecundos (de María Dolores Villanueva Gesteira).

É de xustiza felicitar os colaboradores e coordinadores deste número do Boletín da Real Academia Galega.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Anxo Angueira
7 - 15
Arturo Casas
17 - 36
María do Cebreiro Rábade Villar
37 - 49
Luís Cochón
51 - 62
Xabier Cordal
63 - 67
Carlos Gegúndez López
69 - 80
Pere Gimferrer
81 - 91
Antón Lopo
93 - 105
Miguel Anxo Mato Fondo
107 - 114
María Xesús Nogueira Pereira
115 - 126
Manuel Outeiriño
127 - 143
Chus Pato
145 - 151
Antón Patiño
153 - 161
Xosé Manuel Pereiro
163 - 167
Luz Pozo Garza
169 - 181
Mercedes Queixas Zas
183 - 197
Manuel Rivas Barrós
199 - 209
Olivia Rodríguez González
211 - 226
Daniel Salgado
227 - 234

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Darío Xohán Cabana
239 - 243
Margarita Ledo Andión
245 - 248
Manuel Rivas Barrós
249 - 252
Antón Santamarina
253 - 257

Traballos de investigación e estudo

Xosé Ramón Barreiro Fernández
261 - 303
Luís Cochón
305 - 318

Vida oficial

Real Academia Galega
323 - 387