Nº 371 (2010)

Uxío Novoneyra

Por primeira vez a Real Academia Galega acolleu na súa sede da rúa Tabernas o congreso dedicado á figura homenaxeada no Día da Letras Galegas, neste ano, Uxío Novoneyra para o que se contou coa inestimable colaboración da Universidade da Coruña, o Concello da Coruña e a Deputación de Lugo.

E o Boletín da RAG asume agora a responsabilidade de publicar os relatorios e conferencias presentadas os días 17, 18 e 19 de febreiro de 2011 no transcurso do devandito Congreso.

Facémolo convencidos da utilidade e oportunidade da convocatoria como clausura das numerosas actividades e publicacións que ao longo de todo o ano concita o Día das Letras Galegas. Supón este Congreso unha posta en común necesaria se temos en conta a simultaneidade coa que se producen os estudos e publicacións, sen tempo suficiente para que teñan continuidade e sexan obxecto de debate.

Unha sinxela ollada ao programa do Congreso abondará para que nos decatemos das diferentes perspectivas coa que se abordou a obra de Uxío Novoneyra: estético-literaria, plástica, lingüística, paisaxística, política, comunicativa etc. Sen esquecer que se valorou a súa obra desde os versos iniciáticos dos anos corenta ata os inéditos e variantes que se deron a coñecer nas publicacións póstumas.

No segundo apartado do Boletín figuran as alocucións pronunciadas o 17 de maio no acto central conmemorativo do Día das Letras Galegas, que son da autoría dos académicos Manuel Rivas, Margarita Ledo, Darío Xohán Cabana e Manuel González. A publicación destas intervencións académicas enlaza cunha fecunda tradición institucional que mantivo sempre un fío condutor doutrinal a través dos discursos de Murguía e dos distintos discursos de recepción que se sucederon durante máis de cen anos de historia.

Nesta ocasión, no apartado III, Traballos de investigación e estudo, figuran artigos asinados por Carlos Búa e Rosario Álvarez e Xosé Luís Rodríguez Montederramo.

A parte dedicada á vida oficial da Academia, contén, entre outras noticias de interese, a necrolóxica do arquiveiro e bibliotecario D. Antonio Gil Merino, a cargo de Lucía Fernández Gil.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Ana Acuña
7 - 15
Xesús Alonso Montero
17 - 28
Anxo Angueira
31 - 41
Carmen Blanco
43 - 51
Darío Xohán Cabana
53 - 59
Luís Cochón
61 - 79
Xosé Ramón Freixeiro Mato
81 - 108
María Pilar García Negro
109 - 123
Luís Alonso Girgado
125 - 130
Teresa López
131 - 144
Antón Lopo
145 - 149
Ramón Lorenzo
151 - 171
Carlos Paulo Martínez Pereiro
173 - 187
María Xesús Nogueira Pereira
189 - 200
Branca Petra Novoneyra Rei
201 - 204
Uxío Novoneyra Rei
205 - 215
Antón Patiño
217 - 232
Xosé Benito Reza
235 - 245
Claudio Rodríguez Fer
247 - 252
Olivia Rodríguez González
253 - 265

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Manuel Rivas Barrós
269 - 271
Margarita Ledo Andión
273 - 275
Darío Xohán Cabana
277 - 280
Manuel González González
281 - 285

Traballos de investigación e estudo

Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Rodríguez Montederramo
289 - 309
Carlos Búa
311 - 361
Juan Félix Neira Pérez
363 - 373

Vida oficial

Real Academia Galega
377 - 437