Nº 371 (2010)

Uxío Novoneyra

Por primeira vez a Real Academia Galega acolleu na súa sede da rúa Tabernas o congreso dedicado á figura homenaxeada no Día da Letras Galegas, neste ano, Uxío Novoneyra para o que se contou coa inestimable colaboración da Universidade da Coruña, o Concello da Coruña e a Deputación de Lugo.

E o Boletín da RAG asume agora a responsabilidade de publicar os relatorios e conferencias presentadas os días 17, 18 e 19 de febreiro de 2011 no transcurso do devandito Congreso.

Facémolo convencidos da utilidade e oportunidade da convocatoria como clausura das numerosas actividades e publicacións que ao longo de todo o ano concita o Día das Letras Galegas. Supón este Congreso unha posta en común necesaria se temos en conta a simultaneidade coa que se producen os estudos e publicacións, sen tempo suficiente para que teñan continuidade e sexan obxecto de debate.

Unha sinxela ollada ao programa do Congreso abondará para que nos decatemos das diferentes perspectivas coa que se abordou a obra de Uxío Novoneyra: estético-literaria, plástica, lingüística, paisaxística, política, comunicativa etc. Sen esquecer que se valorou a súa obra desde os versos iniciáticos dos anos corenta ata os inéditos e variantes que se deron a coñecer nas publicacións póstumas.

No segundo apartado do Boletín figuran as alocucións pronunciadas o 17 de maio no acto central conmemorativo do Día das Letras Galegas, que son da autoría dos académicos Manuel Rivas, Margarita Ledo, Darío Xohán Cabana e Manuel González. A publicación destas intervencións académicas enlaza cunha fecunda tradición institucional que mantivo sempre un fío condutor doutrinal a través dos discursos de Murguía e dos distintos discursos de recepción que se sucederon durante máis de cen anos de historia.

Nesta ocasión, no apartado III, Traballos de investigación e estudo, figuran artigos asinados por Carlos Búa e Rosario Álvarez e Xosé Luís Rodríguez Montederramo.

A parte dedicada á vida oficial da Academia, contén, entre outras noticias de interese, a necrolóxica do arquiveiro e bibliotecario D. Antonio Gil Merino, a cargo de Lucía Fernández Gil.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Presenza de Novoneyra en Madrid
Ana Acuña
PDF
7 - 15
Sobre o primeiro libro de Novoneyra (Abrojos, 1948) e outras páxinas súas
Xesús Alonso Montero
PDF
17 - 28
Terra e pobo de Novoneyra
Anxo Angueira
PDF
31 - 41
A liberdade das amadas mulleres
Carmen Blanco
PDF
43 - 51
Aspectos formais da poesía de Novoneyra
Darío Xohán Cabana
PDF
53 - 59
Romanceiro e cancioneiro
Luís Cochón
PDF
61 - 79
Lingua e estilo na obra de Uxío Novoneyra
Xosé Ramón Freixeiro Mato
PDF
81 - 108
Novoneyra: nova xeira a poesía como antídoto contra o ruído
María Pilar García Negro
PDF
109 - 123
Diversidade interno-externa e multiplicidade textual en Uxío Novoneyra
Luís Alonso Girgado
PDF
125 - 130
Teresa López
PDF
131 - 144
Uxío Novoneyra na distancia do lobo
Antón Lopo
PDF
145 - 149
Arredor dos Eidos de Novoneyra
Ramón Lorenzo
PDF
151 - 171
A palabra desdeñada e feita a man
Carlos Paulo Martínez Pereiro
PDF
173 - 187
Uxío Novoneyra e a lingua literaria
María Xesús Nogueira Pereira
PDF
189 - 200
Ata cando iste tempo de elexía?
Branca Petra Novoneyra Rei
PDF
201 - 204
Lingoa sen maos o nacionalismo defensivo e crítico a prosa pública de Uxío Novoneyra
Uxío Novoneyra Rei
PDF
205 - 215
Escritura do corpo: os poemas caligráficos
Antón Patiño
PDF
217 - 232
Natureza e paisaxe do Courel
Xosé Benito Reza
PDF
235 - 245
Poetas da fala no labirinto das linguas. Correspondencia entre Valente e Novoneyra
Claudio Rodríguez Fer
PDF
247 - 252
"Novoneyra , recitador. Un exemplo de execución do verso libre" (na lembranza de Ramón Barce)
Olivia Rodríguez González
PDF
253 - 265

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Uxío Novoneyra: o andar da eternidade
Manuel Rivas Barrós
PDF
269 - 271
Uxío Novoneyra Letras Galegas 2010
Margarita Ledo Andión
PDF
273 - 275
Día das Letras Galegas 2010
Darío Xohán Cabana
PDF
277 - 280
Uxío Novoneyra coa lingua do seu pobo
Manuel González González
PDF
281 - 285

Traballos de investigación e estudo

Un novo testemuño da glosa a "Adán non pudo pecar", do cura de Fruíme
Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Rodríguez Montederramo
PDF
289 - 309
Sobor do antigo linguaxe do poblo gallego de C. García Romero. Un estudo anacrónico sen diacronía
Carlos Búa
PDF
311 - 361
Dous autógrafos inéditos de Eduardo Pondal: o banquete do Conxo
Juan Félix Neira Pérez
PDF
363 - 373

Vida oficial

Vida oficial da RAG
Real Academia Galega
PDF
377 - 437