Nº 373 (2012)

Valentín Paz-Andrade

Este é o número 373 do noso Boletín dedicado en moi boa parte á vida e á obra de Valentín Paz-Andrade (1898-1987), personalidade intelectual á que se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 2012. Foi don Ramón Villares Paz, un dos académicos máis versados na biografía e na bibliografía de Paz-Andrade, o editor literario das páxinas relativas a este escritor, páxinas que abranguen unha boa parte do presente volume.

Pero este Boletín –como acontece nos anteriores– contén páxinas dedicadas a outros temas: unhas relativas á vida oficial da Academia (o Boletín é o órgano da institución) e outras a traballos de investigación, nesta ocasión un estudo dos profesores Ramón Mariño Paz e Damián Suárez Vázquez.

O conxunto do presente Boletín constitúe, na nosa opinión, unha achega moi valiosa ós temas abordados habitualmente nas publicacións da nosa institución.

Estamos convencidos de que, no futuro, os estudosos da polifacética obra de Valentín Paz-Andrade atoparán, nas presentes páxinas, datos e propostas de extraordinaria utilidade.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Ramón Villares
13 - 43
Justo Beramendi
47 - 69
Miguel Anxo Seixas Seoane
71 - 96
Xan Carballa
97 - 106
Alfonso Álvarez Gándara
107 - 115
Charo Portela Yáñez
117 - 132
Luís Cochón
133 - 144
Tucho Calvo
145 - 150
Carlos Ramos Aguirre
153 - 170
Camilo Nogueira
171 - 200
Xavier Vence
201 - 211
Gregorio Ferreiro Fente
215 - 224
Ana Acuña
225 - 243
Carlos Paulo Martínez Pereiro
245 - 259
Emilia García López
261 - 274
Darío Villanueva
275 - 291

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Xavier Vence
295 - 300
Manuel Rivas Barrós
301 - 304
Ramón Villares
305 - 311
Xosé Ramón Barreiro Fernández
313 - 315
Xesús Alonso Montero
317 - 321

Traballos de investigación e estudo

Ramón Mariño Paz, Damián Suárez Vázquez
325 - 360

Vida oficial

Real Academia Galega
363 - 428