Nº 373 (2012)

Valentín Paz-Andrade

Este é o número 373 do noso Boletín dedicado en moi boa parte á vida e á obra de Valentín Paz-Andrade (1898-1987), personalidade intelectual á que se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 2012. Foi don Ramón Villares Paz, un dos académicos máis versados na biografía e na bibliografía de Paz-Andrade, o editor literario das páxinas relativas a este escritor, páxinas que abranguen unha boa parte do presente volume.

Pero este Boletín –como acontece nos anteriores– contén páxinas dedicadas a outros temas: unhas relativas á vida oficial da Academia (o Boletín é o órgano da institución) e outras a traballos de investigación, nesta ocasión un estudo dos profesores Ramón Mariño Paz e Damián Suárez Vázquez.

O conxunto do presente Boletín constitúe, na nosa opinión, unha achega moi valiosa ós temas abordados habitualmente nas publicacións da nosa institución.

Estamos convencidos de que, no futuro, os estudosos da polifacética obra de Valentín Paz-Andrade atoparán, nas presentes páxinas, datos e propostas de extraordinaria utilidade.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Ramón Villares
PDF
13 - 43
Xusto G. Beramendi
PDF
47 - 69
Miguel Anxo Seixas Seoane
PDF
71 - 96
Xan Carballa
PDF
97 - 106
Alfonso Álvarez Gándara
PDF
107 - 115
Charo Portela Yáñez
PDF
117 - 132
Luís Cochón
PDF
133 - 144
Tucho Calvo
PDF
145 - 150
Carlos Ramos Aguirre
PDF
153 - 170
Camilo Nogueira
PDF
171 - 200
Xavier Vence
PDF
201 - 211
Gregorio Ferreiro Fente
PDF
215 - 224
Ana Acuña
PDF
225 - 243
Carlos Paulo Martínez Pereiro
PDF
245 - 259
Emilia García López
PDF
261 - 274
Darío Villanueva
PDF
275 - 291

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Valentín Paz-Andrade, na urxencia da tarefa interminábel, no concreto da totalidade inabarcábel
Xavier Vence
PDF
295 - 300
O prófugo da morte
Manuel Rivas Barrós
PDF
301 - 304
Valentín Paz-Andrade: a "cadeira" de Galicia
Ramón Villares
PDF
305 - 311
Paz-Andrade, unha visión integral de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández
PDF
313 - 315
Sobre a sorprendente e excelente poesía inédita de Valentín Paz-Andrade
Xesús Alonso Montero
PDF
317 - 321

Traballos de investigación e estudo

Luís de Losada e o pranto galego pola morte de Luís I de España (1724)
Ramón Mariño Paz, Damián Suárez Vázquez
PDF
325 - 360

Vida oficial

Vida oficial da RAG
Real Academia Galega
PDF
363 - 428