Xosé María Díaz Castro: dous poemas con problemas

Xesús Alonso Montero

Resumo


Sobre dous poemas problemáticos de Xosé M.ª Díaz Castro: un en francés, “Hymne au Socialisme”, de data indeterminada, e outro titulado “No combate”, escrito probablemente a fins da Guerra Civil. A autoría do primeiro, de inspiración marxista, suscita dúbidas, e o segundo expresa o pensar máis tradicional de Díaz Castro naquel tempo.


Palabras clave


inspiración marxista; dúbidas; pensamento católico tradicional; Nimbos; densidade; autenticidade

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 121
  • PDF: 1

Citas


Díaz Castro Xosé María (2014a): Poesía galega completa. Vigo: Galaxia. Edición de Armando Requeixo.

Díaz Castro Xosé María (2014b): Cartafol de traducións e outros poemas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Edición de Armando Requeixo.

Iglesia Alvariño, Aquilino (2011): Poemas Castellanos: 1936-1937. Seivane (Abadín): Ediciós A Pedrosa.

Requeixo Cuba, Armando (2014): A poesía en galego de Xosé María Díaz Castro: estudo e edición crítica. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega