Xosé María Díaz Castro: dous poemas con problemas

Descargas

Publicado

15-11-2014

Cómo citar

Alonso Montero, X. (2014) “Xosé María Díaz Castro: dous poemas con problemas”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 105–118. doi: 10.32766/brag.375.444.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xesús Alonso Montero

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.375.444

Palabras clave:

inspiración marxista, pensamento católico tradicional, Nimbos, densidade, autenticidade

Resumo

Sobre dous poemas problemáticos de Xosé M.ª Díaz Castro: un en francés, “Hymne au Socialisme”, de data indeterminada, e outro titulado “No combate”, escrito probablemente a fins da Guerra Civil. A autoría do primeiro, de inspiración marxista, suscita dúbidas, e o segundo expresa o pensar máis tradicional de Díaz Castro naquel tempo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Díaz Castro Xosé María (2014a): Poesía galega completa. Vigo: Galaxia. Edición de Armando Requeixo.

Díaz Castro Xosé María (2014b): Cartafol de traducións e outros poemas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Edición de Armando Requeixo.

Iglesia Alvariño, Aquilino (2011): Poemas Castellanos: 1936-1937. Seivane (Abadín): Ediciós A Pedrosa.

Requeixo Cuba, Armando (2014): A poesía en galego de Xosé María Díaz Castro: estudo e edición crítica. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento.

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

<< < 1 2