Carlos Casares: vinte e tres versos de 1967 e unhas lacónicas frases, contemporáneas, do seu Diario

Xesús Alonso Montero

Resumo


Alocución pronunciada polo académico Xesús Alonso Montero o día 17/05/2018 co gallo do Día das Letras Galegas.

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 217
  • PDF: 47


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.703


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega