Narrador da Galicia contemporánea

Henrique Monteagudo

Resumo


Alocución pronunciada polo académico Henrique Monteagudo o día 17/05/2018 co gallo do Día das Letras Galegas.

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 214
  • PDF: 44


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.702


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega