José Fontenla Leal "presente" nos dous primeiros libros de Ramón Cabanillas, (No desterro, 1913 e Vento mareiro, 1915) textos ignorados ou pouco coñecidos

Xesús Alonso Montero

Resumo


Xesús Alonso Montero exhuma textos moi valiosos –xa inéditos, xa pouco coñecidos– para coñecermos mellor a admiración que Cabanillas sentía por Fontenla Leal, o Cabanillas que tamén confesa a influenza deste activista da cultura galega nos inicios da súa carreira literaria.


Palabras clave


Xosé Fontenla Leal; Ramón Cabanillas; No desterro; Vento mareiro; poesía galega

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 121
  • PDF: 7

Citas


Cabanillas, Ramón (1981): Obras completas. Vol. III. Madrid: Akal. Edición, limiar, notas e bibliografía de Xesús Alonso Montero.

Carballo Calero, Ricardo (1977): “Cartas de Cabanillas”, en Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento. Santiago de Compostela: Universidade, 12.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega