Un novo testemuño da glosa a "Adán non pudo pecar", do cura de Fruíme

Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Rodríguez Montederramo

Texto completo:

PDF


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega