Loredo, Xaquín, Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega