Números da revista

2020

Cuberta do BRAG 381. Retrato de Ricardo Carvalho Calero

Nº 381 (2020): Ricardo Carballo/Carvalho Calero

Neste ano 2020, a Real Academia Galega acordou dedicar o seu día grande, o Día das Letras Galegas, a un autor especialmente significativo do pasado século, figura sobranceira da memoria do galeguismo contemporáneo. O ano 2020 foi o Ano Ricardo Carballo Calero, tamén Carvalho Calero, como el empezou asinar a partir de 1981.


2019

Cuberta do BRAG 380. Retrato de Antonio Fraguas

Nº 380 (2019): Antonio Fraguas Fraguas

Nos traballos que constitúen o núcleo deste número do Boletín fálase da traxectoria biográfica de Antonio Fraguas e da súa personalidade, na que conflúen aspectos moi diversos. Nas diferentes seccións deste número abordouse esa diversidade: a súa dimensión docente, os traballos como etnógrafo, arqueólogo, xeógrafo, historiador, investigador e publicista divulgador, referencia obrigada na creación e consolidación de institucións como o Museo do Pobo Galego, sen esquecer o seu carácter afable, incluso e conciliador.


2018

Cuberta do BRAG 379. Retrato de María Victoria Moreno

Nº 379 (2018): María Victoria Moreno

O número 379 do Boletín da Real Academia Galega, como xa vén sendo habitual, está especialmente dedicado á figura que a institución salienta cada ano coa celebración do Día Das Letras Galegas (17 de maio). Nesta ocasión foi a persoa e a obra de María Victoria Moreno a que mereceu os honores dos estudosos e a mobilización social que medra en cada convocatoria. As Letras Galegas son, sen dúbida, a gran festa da nosa cultura, da nosa lingua e da nosa literatura, participada cada ano por institucións de todo tipo, o asociacionismo cultural e o asociacionismo civil.


2017

Capa

Nº 378 (2017): Carlos Casares

O Boletín da Real Academia Galega número 378, correspondente ao ano 2017, vai centrado na figura de Carlos Casares, a quen a Real Academia Galega acordou dedicar o día grande da nosa lingua e da nosa literatura, o Día das Letras Galegas, festa que dende o ano 1963 non fixo máis ca medrar, convocando en cada edición novas vontades, novas adhesións e entusiastas iniciativas. Tamén estudos literarios, históricos e filolóxicos, parte importante dos cales se recollen nestas páxinas, moi principalmente os traballos que se prepararon para o Simposio que a RAG celebrou no salón da rúa Tabernas no derradeiro trimestre do ano, traballos que comezaron na cidade de Ourense, da man da Fundación que leva o nome do autor, continuaron en Vigo, nas dependencias da Fundación Penzol, logo en Santiago de Compostela (Consello da Cultura Galega) e concluíron solemnemente na sede da Academia, na cidade da Coruña.


2016

Capa

Nº 377 (2016): Manuel María

Este número do noso vello Boletín (377) debrúzase, esencialmente, sobre o escritor Manuel María (1929-2004) a quen a Academia lle dedicou, no ano 2016, o Día das Letras Galegas. En realidade, o día suscitou actividades literarias durante os doce meses dese ano, moi fecundo en conferencias, recitais, representacións teatrais, concertos... dentro e fóra das aulas. Cómpre aclarar que Manuel María, antes do ano 2016 (e mesmo antes de 2004, ano do seu pasamento), xa fora obxecto de non poucos estudos, algúns moi valiosos.


2015

Capa

Nº 376 (2015): Xosé Filgueira Valverde

Este número do noso Boletín, o 376, é un dos máis ricos dos últimos lustros, período no que non escasean volumes de considerable riqueza. É que o presente número acolle textos de moi distintos encontros protagonizados pola nosa institución, en primeiro lugar o Simposio dedicado a Xosé Filgueira Valverde, persoeiro que protagonizou o Día das Letras Galegas de 2015. Este capítulo acolle dezaoito comunicacións que son outras tantas incursións nas moitas especialidades cultivadas por aquel inmenso polígrafo que se chamou Xosé Fernando Filgueira Valverde.


2014

Capa

Nº 375 (2014): Xosé María Díaz Castro

Chegamos ó número 375 do noso Boletín, nesta ocasión dedicado, en boa parte, á obra poética de Xosé María Díaz Castro, protagonista do Día das Letras Galegas do ano 2014. Para este mester, o Boletín convocou un número relativamente elevado de estudosos da poesía de Díaz Castro, unha boa parte deles vellos e moi atentos lectores de Nimbos e doutros poemas seus. Pensamos que a presente publicación é un digno colofón do labor crítico e erudito que suscitou a obra literaria de Xosé María Díaz Castro ó longo de 2014.


2013

Capa

Nº 374 (2013): Roberto Vidal Bolaño

O noso Boletín, (o Boletín da Real Academia Galega) chega ó número 374, correspondente a 2013, o ano no que Roberto Vidal Bolaño foi o protagonista do Día das Letras Galegas: protagonista do 17 de maio e do ano enteiro. Esa é a razón pola que o noso órgano oficial dedica unha boa parte das súas páxinas ó estudo da súa vida e da súa obra. Nese corpus monográfico recóllense as tres alocucións académicas proferidas na sesión solemne de Santiago o 17 de maio, e seis estudos dos especialistas que protagonizaron o Simposio Roberto Vidal Bolaño en decembro de 2013.


2012

Capa

Nº 373 (2012): Valentín Paz-Andrade

Este é o número 373 do noso Boletín dedicado en moi boa parte á vida e á obra de Valentín Paz-Andrade (1898-1987), personalidade intelectual á que se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 2012. Foi don Ramón Villares Paz, un dos académicos máis versados na biografía e na bibliografía de Paz-Andrade, o editor literario das páxinas relativas a este escritor, páxinas que abranguen unha boa parte do presente volume.


2011

Capa

Nº 372 (2011): Lois Pereiro

O noso Boletín dedica unha boa parte das súas páxinas á vida e á obra do poeta Lois Pereiro (1958 - 1996), a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas do ano 2011. Sabido é que foi un éxito intelectual grande: edicións, estudos, traballos divulgativos e, nomeadamente, a acollida das súas páxinas poéticas entre os escolares e outros grupos mozos.


2010

Capa

Nº 371 (2010): Uxío Novoneyra

Por primeira vez a Real Academia Galega acolleu na súa sede da rúa Tabernas o congreso dedicado á figura homenaxeada no Día da Letras Galegas, neste ano, Uxío Novoneyra para o que se contou coa inestimable colaboración da Universidade da Coruña, o Concello da Coruña e a Deputación de Lugo.


2009

Capa

Nº 370 (2009): Ramón Piñeiro

Coma en anos anteriores, a figura de Ramón Piñeiro, homenaxeado no Día das Letras Galegas correspondente ao ano 2009, é tema esencial e dominante no Boletín 370, que estará na rúa a finais do presente ano.


2008

Capa

Nº 369 (2008): Xosé María Álvarez Blázquez

O presente número do Boletín, o 369, está dedicado en boa parte ao estudo da vida e da obra de Xosé María Álvarez Blázquez, personaxe que protagonizou o Día das Letras Galegas do ano 2008.


2007

Capa

Nº 368 (2007): María Mariño / Centenario da RAG

Nunca chegan os tempos de bonanza para este tipo de publicacións periódicas de natureza institucional; e unha vez máis nos vemos na obriga de presentar este número 368, relativo a 2007, cun considerable atraso. Ben é verdade que sempre contamos coa xenerosa comprensión dun público ao que sorprendemos favorablemente porque a diferenza das publicacións comerciais, necesitadas de compradores, nós andamos na procura de lectores. E isto é posible grazas ao mecenado da Fundación Rodríguez Iglesias e a Hércules de Ediciones, coeditores do Boletín da Real Academia Galega.


2006

Capa

Nº 367 (2006): Manuel Lugrís Freire

Cando este número 367 do Boletín da Real Academia Galega, relativo a 2006, se atope cos seus lectores, xa esta publicación terá feitos os seus primeiros cen anos. Non son moitas as publicacións periódicas que resisten o paso dos anos ata chegar ao número mítico e redondo do século. Nesta longa singradura como voceiro e cabeceira da institución académica foron moitas as desventuras e azares polos que atravesou, case sempre azoutado por ventos diversos, moi poucas veces tivo oportunidade de navegar por augas encalmadas.


2005

Capa

Nº 366 (2005): Lorenzo Varela

No mes de maio de 1906, adiantándose uns meses á constitución formal da Academia Galega, apareceu o primeiro número do Boletín da Academia Galega, que non incorporará o adxectivo Real ata o número cinco.

Este breve apuntamento quere chamar a atención sobre o feito de que este noso actual número, o 366, relativo a 2005, sairá do prelo cando xa se están a preparar os actos conmemorativos do centenario da Real Academia Galega e, tamén, do seu voceiro que acompañou a institución nesta singradura entre dous séculos.


2004

Capa

Nº 365 (2004): Xaquín Lorenzo

Un ano máis o noso Boletín, albiscando xa o centenario do seu nacemento, acode á cita anual como voceiro da Real Academia Galega.

Nesta xeira está dedicado no seu apartado primeiro a Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas” como homenaxeado no Día das Letras Galegas 2004.


2003

Capa

Nº 364 (2003): Avilés de Taramancos

O número 364 do Boletín da Real Academia Galega chega á súa cita anual nesta nova etapa da publicación académica coa sinxela aspiración de reflectir a súa vontade de estar presente na vida intelectual e cultural de Galicia.


2002

Capa

Nº 363 (2002): Padre Sarmiento

O presente número, o 363 do noso Boletín, está dedicado, en boa parte, ó estudio da vida e da obra do P. Sarmiento, personalidade literaria e científica que protagonizou o Día das Letras Galegas do ano 2002.


2001

Capa

Nº 362 (2001): Eladio Rodríguez González

Este número, o 362 do noso Boletín, está dedicado a tres temas literarios moi vencellados, dun xeito ou doutro, á Academia.

A primeira parte do Boletín acolle traballos de investigación sobre a vida e a obra literaria de don Eladio Rodríguez González, que foi académico numerario desde o inicio da nosa institución (1906) e tamén secretario (1920-1926) e presidente (1926-1934) da mesma.


2000

Capa

Nº 361 (2000): Manuel Murguía

A Real Academia Galega presenta neste volume unha edición anovada do seu Boletín tradicional. Singularízase polo seu carácter monográfico, dedicado á figura e á obra de Manuel Murguía, primeiro presidente da institución.