De Eduardo a Eduarda: un poema inédito de Pondal á irmá morta

Juan Félix Neira Pérez

Resumo


Exhumamos neste artigo un poema inédito de Eduardo Pondal, composto en recordo da súa irmá Eduarda, morta en Muxía cando pasaba uns días en compañía de Rosalía de Castro, co gallo da romaría da Barca. 

Palabras clave


Eduardo Pondal; Eduarda Pondal; Rosalía de Castro; poema inédito

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 238
  • PDF: 51

Citas


Bouza Brey, Fermín (1955): “La joven Rosalía en Compostela (1852-1856)”, Cuadernos de Estudios Gallegos 10, 201-257.

Carballo Calero, Ricardo (1981): Historia da literatura galega contemporánea (1808-1936). Vigo: Galaxia.

Murguía, Manuel (1885): Los precursores. Coruña: Latorre y Martínez, editores.

Neira Pérez, Juan Félix (2015): “Pondal, estudante de latín. Achegas biográficas a propósito duns inéditos”, Boletín da Real Academia Galega 375, 171-192. Dispoñible en http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/449/463

Neira Pérez, Juan Félix (2017): A outra maleta de Pondal. Poesía castelá esquecida: a forxa dun poeta. A Coruña: Deputación.

Pondal, Eduardo (1995): Poesía galega completa I. Queixumes dos pinos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. Edición de Manuel Ferreiro.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.776


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega