A presenza do relixioso en Carlos Casares

Andrés Torres Queiruga

Resumo


O tema relixioso en Casares ten unha traxectoria complexa, na que convén distinguir o transcurso biográfico, por unha parte, e as manifestacións da súa vivencia, por outra. Nesta segunda, á súa vez, aténdese primeiro ao que se manifesta de maneira expresa na obra, para buscar despois o seu significado como signo e síntoma da peculiar presenza do relixioso no tempo dunha xeración importante na nosa cultura máis recente.


Palabras clave


Carlos Casares; secularización e crise relixiosa; a imaxe de Deus; igrexa e relixión en Galicia; Vaticano II; literatura e relixión; marxismo e cristianismo

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 220
  • PDF: 50

Citas


Brey, María Luísa (1981): “Ilustrísma. Un obispo de carne y hueso”, Vida Nueva 26/1586-28/1588.

Brey, María Luísa (1998): O intelectual galego e Deus. Vigo: Sept.

Calvo, Tucho (2003): Carlos Casares. O conto da vida. A Coruña: La Voz de Galicia.

Carro, Xavier (2017): “Unha luciña na escuridade: radiografía espiritual de Carlos Casares”, Encrucillada 202, 35-51.

Casares, Carlos (1998): Un país de palabras. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2002): “Unha visión dos vintecinco anos de Encrucillada”, Encrucillada 128, 41-55.

Gurriarán, Ricardo (2017): “Carlos Casares. III. Entre a espiritualidade cristiá, o marxismo e o galeguismo. A amizade con Piñeiro e a misión na «Serra Mestra» ourensá”, Grial 215, 125-133.

Moeller, Charles (1961): Literatura del siglo XX y cristianismo. II. La fe en Jesucristo: Jean-Paul Sartre, Henry James, Reger Martin du Gard, Joseph Malégue. Madrid: Gredos.

Monteagudo, Henrique (2017): Carlos Casares. Un contador de historias. Vigo: Galaxia.

Pérez Prieto, Victorino (1994): Galegos e cristiáns. Deus fratresque gallaeciae. Vigo: Sept.

Sartre, Jean-Paul (1964): Les mots. Paris: Gallimard.

Taylos, Charles (2007): A secular age. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. (Tradución ao castelán: La era secular. Barcelona: Gedisa, 2014-2015).

Torres Queiruga, Andrés (1996): Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora. Vigo: Sept.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.696


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega