Soñar sen cancelas: Manuel María e a construción dunha educación literaria en galego

Montse Penas Presas

Resumo


No artigo téntase demostrar como Manuel María foi unha das voces pioneiras que posibilitou o eriximento dunha literatura infantil e xuvenil en galego nos finais da década dos sesenta, a pesar de que contou con algúns impedimentos para facelo. Asemade, realízase un percorrido crítico pola súa produción para nenos e nenas, que tenta descubrir as claves da súa poética á vez que contextualiza a obra no seu tempo. Igualmente, demóstrase que a significación que o autor lle daba á produción infantil vén dada polas posibilidades desta para transmitir os seus ideais.


Palabras clave


Manuel María; educación literaria; literatura infantil

Texto completo:

PDF

Citas


Caño, Xosé Manuel del (1990): Conversas con Manuel María. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Domínguez Pérez, Mónica (2008): Las traducciones de literatura infantil y juvenil en el interior de la comunidad interliteraria específica española (1940-1980). Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento dirixida por Fernando Cabo Aseguinolaza e Blanca Ana Roig Rechou.

Esteban Radío, Santiago (1996): “Introdución. O teatro de Manuel María”, en Manuel María, Barriga verde. Ourense: Galiza Editora, 13-33.

González Millán, Xoán (1991): “A institucionalización do discurso literario galego (1975-1990)”, Tropelías 2, 49-69.

Manuel María (1968): Os soños na gaiola. Lugo: Cartonaxes Anni.

Manuel María (1996 [1968]): Barriga Verde. Ourense: Galiza Editora.

Manuel María (1979): As rúas do vento ceibe. [A Coruña]: Xistral.

Manuel María (1979): “Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela”, Cuadernos da Escola Dramática Galega 5, 1-12.

Manuel María (1991): A tribo ten catro ríos. Vigo: SM.

Manuel María (1991): Unha sombra vai polo camiño/Como desapareceu a Atlántida e desapareceron os lagartos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Manuel María (1992): Cando o mar foi polo río. Vigo: SM.

Manuel María (1994): Viaxes e vagancias de M.P. Vigo: SM.

Manuel María (1997): As ribeiras son escuras. A Coruña: Everest Galicia.

Manuel María (2003): O bigote de Mimí. A Coruña: Everest Galicia.

Neira Vilas, Xosé (2010): Cartas de vellos amigos. Vigo: Galaxia.

Neira Vilas, Xosé (2013): Cartas e lembranzas: Epistolario con Francisco Fernández del Riego (1959-2007). Vigo: Galaxia.

Pena Presas, Montse (2010): “A muller contra a marea. Xohana Torres pioneira da literatura infantil e xuvenil galega”, Grial 188, 44-51.

Roig Rechou Blanca Ana (dir.) (2015): Historia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega