A exemplaridade de Piñeiro: compromiso integral e integrador

Andrés Torres Queiruga

Resumo


O artigo presenta a Piñeiro como exemplo, tomada a palabra no seu máis fondo e alto sentido, de entrega plena a Galicia. Desde moi mozo consagrou a súa vida, cunha consecuencia e austeridade asombrosas, a pensar o problema fundamental do país e pórse ao servizo da súa promoción colectiva. Cun talante socrático, sobre todo mediante a conversa e a epístola, o seu afán foi convocar a que entre todos –a este nivel sen distinción de confesión ou partido–logremos que o sentimento de pertenza a unha patria común se ilumine en concepto expreso e se articule en acción solidaria. Unha convocatoria que segue aí como urxencia e desafío.


Palabras clave


Ramón Piñeiro; cultura galega; galeguismo

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 124
  • PDF: 1

Citas


Fernández del Riego, Francisco (1995): Pensamento galeguista do século XIX. Vigo: Galaxia.

Lugrís, Ramón (2009): “Galeguizar Galicia. O proxecto político-cultural de Ramón Piñeiro, a través dunha relación epistolar nos anos 50 e 60”, en Antón Santamarina (ed.), Ramón Piñeiro. Día das Letras Galegas 2009. Santiago de Compostela: Universidade, 75-87.

Otero Pedrayo, Ramón (1929): “A terra prometida”, A Nosa Terra 259, 2-3. Reproducido en Fernández del Riego 1995: 150-152.

Otero Pedrayo, Ramón (1935): “O ser inmorredoiro de Galicia”, A Nosa Terra 390, 4. Reproducido en Fernández del Riego 1995: 156-158.

Piñeiro, Ramón e Basilio Losada (2009): Do sentimento á conciencia de Galicia. Correspondencia 1961-1984. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia; Vigo: Galaxia. Edición de María Xesús Lamas e Helena González.

Scheler, Max (1961): El santo, el genio, el héroe. Buenos Aires: Nova.

Toro, Suso de (2009): “Ramón Piñeiro ante si mesmo”, El País, Suplemento Luces 17/V/2009. http://susodetoro.blogaliza.org/2009/05/17/entrevista-a-ramonpineiro-completa/ [consulta en maio de 2016].
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega