Os camiños á Idade Media na poesía de Uxío Novoneyra

Teresa López

Resumo


Revisión da relación de Uxío Novoneyra coa lírica medieval galego-portuguesa nas súas facetas de creador, divulgador e activista poético. Analízase de vagar o contributo de Novoneyra á presenza da poesía trobadoresca nos seus poemas, con destaque para as composicións que actualizan o cancioneiro de burlas medieval.

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 100
  • PDF: 1


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega