Escrita poética en galego a fins do século XVI: a "Canción galega en loor de don Diego das Mariñas Parragués"

Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Rodríguez Montederramo

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 102
  • PDF: 14


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega