Un misal medieval na Coruña. A Coruña RAG lat.1: lectura e significación litúrxica, cultural e política dun manuscrito

Xesús Ferro Ruibal

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 86
  • PDF: 4


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega