A velocidade de lectura en lingua galega. Unha aproximación

Descargas

Publicado

11-12-2023

Número

Sección

Artigos

Autores/as

  • Carme Hermida Gulías Universidade de Santiago de Compostela

DOI:

https://doi.org/10.32766/cdl.40.778

Palabras clave:

galego, velocidade de lectura, lectura silenciosa, lectura oral, palabras por minuto

Resumo

O establecemento da velocidade media de lectura das persoas adultas é un coñecemento necesario para asegurar a  comprensibilidade dos subtítulos das obras audiovisuais ou dos audiolibros, entre outros produtos.

O estudo da velocidade en que leron os mesmos textos de ficción e de divulgación 28 persoas de diferentes idades e formación permite establecer unha media de 243 palabras por minuto na lectura silenciosa e de 167 ppm, na lectura oral.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

4.1. Referencias bibliográficas.

Brysbaert, Marc (2019). How many words do we read per minute? A review and meta-analysis of reading rate. Journal of Memory and Language. 109, article 104047.

Díaz Cintas, Jorge (2003). Teoría y práctica de la subtitulación inglés/español. Barcelona: Ariel.

Gleason, Jean Berko e Ratner, Nan Berstein (1999). Psicolingüística. Madrid: McGraw-Hill.

Martí Ferriol, José Luis (2012). Velocidades de lectura de subtítulos en alemán y español de películas norteamericanas: estudio de caso. Estudios de Traducción. 2012 (2), 47-60.

Martínez Ferreiro, Rosa e Torres Reino, Xosé M.ª (2001). Lectura eficaz. En: Bieito Silva Valdivia, coord. A lingua e a literatura: algúns aspectos sintácticos. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Instituto de Ciencias da Educación, 57-69.

Melzi, G., Ely, R. (2010). Lenguaje y lectoescritura en los años escolares. En: Jean Berko Gleason e Nan Berstein Ratner, coord. El desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson Educación, 413-460.

Mercado, Serafín J., Suárez, Alejandra, Ramírez Trueba, Clementina, de Capella, Elke Kort e Zendejas, Laura Elena (1998). La lectura de los estudiantes de la facultad de psicologia de la Universidad Nacional Autonoma de México, medida con un instrumento integrado de velocidad, comprension y habilidad gramatical. Revista de Educación Superior. V (20).

Messias, André, Velasco, António A., Schallenmüller, Sonia J. e Trauzattel-Klosinski, Susanne (2008). Textos padronizados em português (BR) para medida da velocidade de leitura. Comparação com quatro idiomas europeus. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. 71(4), 553-558.

Pereira Rodríguez, Ana M.ª e Lorenzo García, Lourdes (2005). Evaluamos la norma UNE 153010: Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Subtitulado a través del teletexto. Puentes. 6, 21-26. [Consultado o 31/07/2022]

Ripoll, Juan C., Tapia, Milagros M. e Aguado, Gerardo (2020). Velocidad lectora en alumnado hispanohablante: un metaanálisis. Revista de Psicodidáctica. 25 (2), 158-165.

4.2. Referencias textuais

Docampo, Xavier P. (2002). O pazo baleiro. Vigo: Xerais.

Fernández Paz, Agustín (2009). Valados. Vigo: Xerais.

García Turnes, Beatríz (2021). Esta noite hei de ir a verte. Vigo: Galaxia.

Murado, Miguel Anxo (2019). Tres minutos no aire. Vigo: Galaxia.

Neira Vilas, Xosé (1961). Memorias dun neno labrego. Buenos Aires: Follas Novas.

Orgullo Galego (s.d.). De onde vén a expresión popular “A chorar a Cangas”? Orgullo Galego [web] [adaptación a partir do orixinal, consultado en 20/XI/2022].

Redacción (2020). Chorar sangue: pode pasar, ten un nome (hemolacria), pero non se saben as causas. GCiencia. 19/VI/2020. [Adaptación a partir do orixinal, consultado en 30/XI/2022].

Rivas, Manuel (1995). A lingua das bolboretas. En: ¿Que me queres, amor? Vigo: Galaxia, 19-34.

Rolland, Eduardo (2021). López de Guadalupe, un médico galego de reis e papas no século XV. GCiencia. 23/X/2021. [Adaptación a partir do orixinal, consultado en 30/XI/2022].