Nº 5 (1992)

1º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Algunhas cuestións con respecto ó uso do idioma nos medios de comunicación en galego
Alberte González Montañés
PDF
5-26
Bilingüismo, horizonte imposible
Laudelino Pellitero Ramilo
PDF
27-45
A normalización da Franxa exterior da língua galega (II)
Francisco Fernández Rei
PDF
47-73
O sufixo número-personal da P5 en galego: o retroceso moderno da solución cantás
Ramón Mariño Paz
PDF
75-97
Análise crítica do novo acordo ortográfico da lingua portuguesa
Tiago Vidal Figueroa
PDF
99-117
Bibliografía de lingüistica galega (V)
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
PDF
119-148

Recensións

Xermán García Cancela, Carlos Luis Díaz Abraira: Manual de linguaxe administrativo, Escola Galega de Administración Pública, Colección Manuais, nº 1, Santiago de Compostela, 1991
Xosé Torres Romar
PDF
149-152
Amimi Boainain Hauy: História da língua Portuguesa. I. Séculos XII, XII e XIV, Sao Paulo, Editora Ática, 1989 (Série Fundamentos, 21)
Francisco A. Cidrás Escáneo
PDF
152-154
Actas das I Xornadas de Onomástica, toponimia / I Onomastika Jardunaldien Agiriak, Toponimia, Vitoria-Gasteiz, abril de 1986 (edic. a cargo de Endrike Knörr e M. Ángeles Líbano ), Onomasticon Vasconiae 4, Euskaltzaindia, Bilbao, 1991
María do Carme Pazos Balado
PDF
154-158