Estudos de Lingüística Galega número especial (2018) [monográfico: Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüístico galego-portugués]. Edición de Francisco Cidrás, Francisco Dubert e Xosé Luís Regueira. 268 páxs.

Raquel Vila Amado

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega