A deturpación da toponimia galega do Eo-Navia

Xosé-Henrique Costas González

Resumo


No territorio asturiano do Eo-Navia estase efectuando un proceso acelerado de dobre substitución lingüística e cultural. Á imposición histórica do español únese agora a imposición política de usos lingüísticos e culturais da Asturias central. Iso ten un forte impacto na toponimia desta zona, e os topónimos galegos galegos autóctonos están a ser deturpados. Coa nova lexislación, as autoridades lingüísticas e culturais galegas, así coma a Xunta de Galicia, poderían axudar á restauración das formas toponímicas auténticas e autóctonas.


Palabras clave


Toponimia, onomástica, lexislación lingüística, substitución lingüística

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 149
  • PDF: 10


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega