Cadernos de Lingua

Cadernos de Lingua é unha revista de lingüística, centrada fundamentalmente no estudo da lingua galega, pero aberta tamén a tratar temas referidos a outras linguas que poidan ter interese directa ou indirectamente para un mellor coñecemento do galego.


Imaxe da Páxina Inicial da Revista

Nº 37 (2019): [Prepublicación]

Táboa de contidos

Artigos

Manuel González González, Begoña González Rei
PDF
Xosé Antonio Pena Romay
PDF