Nº 365 (2004)

Xaquín Lorenzo

Un ano máis o noso Boletín, albiscando xa o centenario do seu nacemento, acode á cita anual como voceiro da Real Academia Galega.

Nesta xeira está dedicado no seu apartado primeiro a Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas” como homenaxeado no Día das Letras Galegas 2004. Este investigador e benemérito galego, herdeiro do espírito do Seminario de Estudos Galegos e da xeración “Nós”, ocupouse durante toda a súa vida da recolleita xenerosa do legado da cultura popular. Consciente da cultura que atesouraba o pobo e tamén dos perigos da súa perda, dedicouse a preservar algo que nos pertence a todos porque é a base da nosa identidade. Unha boa parte da súa obra está dedicada á etnografía do mundo rural e do mariñeiro. Pero non son os seus estudos alleos ao mundo da arqueoloxía no que entrou da man do seu mestre Florentino López Cuevillas. Para poñer ao descuberto as raiceiras da nosa cultura foi a arqueoloxía uns dos instrumentos esenciais á par da exhumación da máis vella documentación. Esta orientación arqueolóxico-documental vén marcada polos nosos primeiros historiadores que se esforzaron por mostrar a singularidade da nosa cultura.

O Boletín da Real Academia Galega fíxose eco destas inquedanzas ao longo da súa traxectoria, seguindo deste xeito un fío condutor de grande importancia. A figura de Xaquín Lorenzo non fai máis que reafirmar a continuidade cultural e a firmeza da nosa mellor tradición.

Ocúpanse dos traballos e dos días do noso homenaxeado, nos distintos apartados do seu labor intelectual, Carlos García Martínez e M.ª Xosé Fernández Cerviño, voces do Museo do Pobo Galego que tanta relación tivo co homenaxeado.

Clodio González Pérez, Francisco Fariña Busto, Xulio Rodríguez González, Manuel González González, Francisco Calo Lourido, Manuel Caamaño Suárez, Xesús Ferro Ruibal e Xosé Ramón Mariño Ferro, achégannos aos lectores ás diferentes facetas humanas e investigadoras de “Xocas”.

A segunda sección do Boletín recolle as alocucións académicas do acto institucional celebrado na honra do homenaxeado en Ourense.

O terceiro apartado, como vén sendo habitual, está dedicado a traballos de investigación. Nesta ocasión os profesores Rosario Álvarez e Xosé Luís Rodríguez Montederramo inician o estudo dun tema fundamental como é a escrita epistolar en galego.

Por último, a sección que reflicte a vida oficial da Real Academia Galega, ademais de dar conta de distintos proxectos de investigación e de facer a crónica académica, remata coa necrolóxica de D. Domingo García Sabell, membro destacado da institución e Presidente da mesma, a cargo do tamén académico numerario Víctor Freixanes.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Manuel Caamaño Suárez
9 - 36
Francisco Calo Lourido
37 - 56
Francisco Fariña Busto, Xulio Rodríguez González
57 - 91
Xesús Ferro Ruibal
93 - 122
Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño
123 - 134
Manuel González González
135 - 169
Clodio González Pérez
171 - 196
Xosé Ramón Mariño Ferro
197 - 215
Teresa Soeiro
217 - 234

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Manuel González González
239 - 244
Xosé Manuel González Reboredo
245 - 249

Traballos de investigación e estudo

Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Rodríguez Montederramo
253 - 291

Vida oficial

Real Academia Galega
295-315