Antonio Fraguas Fraguas: fitos senlleiros dunha vida dedicada a Galicia

Clodio González Pérez

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 82
  • PDF: 15

Citas


Beramendi, Justo (2006): “O soldado fiel”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 180-195.

Fraguas Fraguas, Antonio (s.d.): “Notas da miña vida e do meu tempo”, ms. Museo do Pobo Galego: Fondo Antonio Fraguas Fraguas.

Fraguas Fraguas, Antonio (1959): “El Conde de Covelo”, Lar. Revista de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad. Hospital Gallego 302, 17-18.

Fraguas Fraguas, Antonio (1968): “Sebastián González García-Paz. Notas da súa vida e de seu tempo”, Grial 21, 334-357.

Fraguas Fraguas, Antonio (1977): “O gaiteiro de Soutelo”, El Correo Gallego 26/VIII/1977.

Fraguas Fraguas, Antonio (1985): Aportacións ó cancioneiro de Cotobade. Trasalba (Ourense): Fundación Otero Pedrayo.

Fraguas Fraguas, Antonio (1988): “O castro de Famelga”, Faro de Vigo 13/II/1988.

Fraguas Fraguas, Antonio (1989): “O san Roque de Carballedo”, Faro de Vigo 15/VIII/1989.

Fraguas Fraguas, Antonio (1999): “O lugar e a casa onde nacín”, Grial 144, 621-629.

Fraguas Fraguas, Antonio (2019): As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e paxariños nas cantigas dun serán. A Coruña: Real Academia Galega. https://doi.org/10.32766/rag.342

García Liñeira, María e Amelia Tomé Cruz (2001): “Entrevista”, Xeada. Xornal do I.E.S. Antonio Fraguas Fraguas [monográfico: Antonio Fraguas. In memoriam], 29-35.

González Pérez, Clodio (1998): Antonio Fraguas. Profesor, xeógrafo, historiador, antropólogo. Galego de ben, Vigo: Ir Indo edicións.

González Pérez, Clodio (2019a): “Antonio Fraguas Fraguas: un dos bos e xenerosos”, Raigame. Revista de Arte, Cultura e Tradicións Populares 43, 6-17.

González Pérez, Clodio (2019b): “Antonio Fraguas Fraguas. Cronobiografía”, en Luís Cochón e Justo Beramendi (eds.), Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro XXXIX. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 23-53.

González Reboredo, Xosé Manuel (1997): “Notas dunha conversa con Antonio Fraguas”, Revista Galega do Ensino 17, 13-34.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.769


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega