Antonio Fraguas, etnógrafo

Clodio González Pérez

Resumo


O propósito deste relatorio é contribuír ao coñecemento da obra de Antonio Fraguas Fraguas de contido etnográfico e/ou folclórico, dende os primeiros traballos de campo na parroquia natal de Loureiro (Cotobade), que comezou de bacharel por consello do profesor Antón Losada Diéguez, ata o pasamento en 1999. Cofundador da Sociedade da Lingua en 1924, membro do Seminario de Estudos Galegos, do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (director durante varios anos da Sección de Etnografía e Folclore), do Plenario do Consello da Cultura Galega (coordinador algún tempo da Sección de Antropoloxía Cultural), director do Museo do Pobo Galego e presidente do Padroado do segundo. Académico numerario da Real Academia Galega (1951, o discurso de ingreso versou sobre as cantigas dos seráns da súa terra de Loureiro), Premio de Investigación da Xunta de Galicia, Cronista Xeral de Galicia, Premio Ramón Otero Pedrayo etc. Entre as publicacións etnográficas, sen ter en conta os artigos en revistas especializadas, sobresaen: La Galicia insólita: Tradiciones gallegas, El traje gallego, Aportacións ao cancioneiro de Cotobade, Romarías e santuarios e A festa popular en Galicia. Gran divulgador da nosa cultura tradicional, ameno conferenciante e colaborador en xornais e revistas.

Palabras clave


Antonio Fraguas Fraguas; Cotobade; patrimonio etnográfico; Literatura oral

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 112
  • PDF: 29

Citas


BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA

IEGPS: SEG (1935) = Instituto de Estudios Gallegos P. Sarmiento: Fondo Seminario de Estudos Galegos: correspondencia.

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA

Abel Vilela, Adolfo de (2019): Antonio Fraguas Fraguas. Lugo, a etapa da liberdade e do recoñecemento intelectual e social (1950-1059). Lugo: Concello.

Fraguas Fraguas, Antonio (1927): “Compostela al día. Un artista olvidado. Uxío Souto”, El Pueblo Gallego 8/X/1927, 9.

Fraguas Fraguas, Antonio (1929): “Unha serán na catedral”, A Nosa Terra 261, 9-10.

Fraguas Fraguas, Antonio (1930): “O Entroido nas terras do sul de Cotobade”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 77, 84-94.

Fraguas Fraguas, Antonio (1931a): “O culto ós mortos”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 87, 42-46.

Fraguas Fraguas, Antonio (1931b): “Do folk-lore de Armeses-Listanco”, Nós 96, 221-227.

Fraguas Fraguas, Antonio (1932): “As lêndas da Fonte Pormás”, Nós 108, 218-221.

Fraguas Fraguas, Antonio (1933): “Domingo de ramos na aldea”, Cristal 10, 23.

Fraguas Fraguas, Antonio (1935): “Nos cantamos?”, Logos 47, 95-96.

Fraguas Fraguas, Antonio (1943-1944): “Juegos infantiles de Loureiro de Cotovade”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense 14, 95-102.

Fraguas Fraguas, Antonio (1945): “El lobo en las tierras de Cotovad”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense XV, 129-137.

Fraguas Fraguas, Antonio (1947): “Contribución al estudio de la Navidad en Galicia: Nadales, Aninovos, Xaneiras y Reyes”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 3(3-4), 401-446.

Fraguas Fraguas, Antonio (1968): “Sebastián González García-Paz. Notas da súa vida e de seu tempo”, Grial 21, 334-357.

Fraguas Fraguas, Antonio (1985): Aportacións ó cancioneiro de Cotobade. Trasalba (Ourense): Fundación Otero Pedrayo.

Fraguas Fraguas, Antonio (1987): “El culto a las ánimas en Loureiro de Cotobade”, Gallaecia 9-10, 271-278.

Fraguas Fraguas, Antonio (1988): “O castro de Famelga”, Faro de Vigo 13/II/1988.

Fraguas Fraguas, Antonio (1989): “O derradeiro lobo no Foxo da Anta”, Faro de Vigo 8/VIII/1989.

Fraguas Fraguas, Antonio (1990): La Galicia Insólita. Tradiciones Gallegas. 2ª ed. Sada: Ediciós do Castro.

Fraguas Fraguas, Antonio (1997): “O muíño nas terras do sul de Cotobade”, en 1as Jornadas Nacionales sobre Molinología: Santiago de Compostela, 22 a 25 de noviembre de 1995. Sada: Ediciós do Castro, 13-17.

Fraguas Fraguas, Antonio (1999): “O lugar e a casa onde nacín”, Grial 144, 621-629.

Fraguas Fraguas, Antonio (2019): As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e paxariños nas cantigas dun serán. A Coruña: Real Academia Galega. https://doi.org/10.32766/rag.342

González Pérez, Clodio (1998): Antonio Fraguas. Profesor, xeógrafo, historiador, antropólogo. Galego de ben, Vigo: Ir Indo edicións.

González Pérez, Clodio (2006): “Antonio Fraguas Fraguas. Vida e obra, 1905-1999”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, [24]-89.

González Reboredo, Xosé Manuel (1997): “Notas dunha conversa con Antonio Fraguas”, Revista galega do ensino 17, 13-34.

González Reboredo, Xosé Manuel (2006): “O etnógrafo Antonio Fraguas”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, [90]-117.

González Reboredo, Xosé Manuel (2019a): “Antonio Fraguas. O profesor de xeografía e o etnógrafo de Cotobade”, en Nieves Herrero e María Xesús Nogueira (eds.), Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Universidade, 97-129.

González Reboredo, Xosé Manuel (2019b): “Antonio Fraguas, articulista divulgador da cultura galega”, en Luís Cochón e Justo Beramendi (eds.), Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro XXXIX. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 249-262.

Latas, Ramón (1995): “Antón Fraguas Fraguas, cronista oficial de Galicia”, Encrucillada 95, 53-56.

Lévi-Strauss, Claude (1970): Antropología estructural. Buenos Aires: Eudeba, Editorial Universitaria de Buenos Aires.

López Cuevillas, Florentino (1928): “Prehistoria galega. Nota en col de unha inscultura inédita de Tenoiro”, Vida Gallega 374, [sen paxinar].

Mato, Alfonso (2001): O Seminario de Estudos Galegos na documentación que garda o Instituto Padre Sarmiento. Sada: Ediciós do Castro.

Medeiros, António (2005): “Evocações: Um polígrafo galeguista, a etnografia e a presença da morte na Galiza contemporânea”, Adra 0, 5-18.

Medeiros, António (2006): Dois lados de um rio. Nacionalismo e etnografias na Galiza e em Portugal, Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Méndez García, Rosa M.ª, Patricia Gómez España e Sandra Vázquez Gómez (2006): “Bibliografía”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 258-267.

Vilar Álvarez, Manuel (2019): “Don Antonio Fraguas Fraguas na Antropoloxía”, Raigame 43, 36-43.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.766


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega