Antonio Fraguas, de Insuela á Real Academia Galega

María Xosé Fernández Cerviño

Resumo


Como chega un rapaz da aldea a ser membro dunha institución académica? A senda que conduciu a Antonio Fraguas desde o seu lugar nativo no concello pontevedrés de Cotobade á cadeira que Castelao deixara vacante na Real Academia Galega é un modelo de tesón, de humildade e de fidelidade á terra e á cultura que vai impregnando o espírito dun home desde o berce.


Palabras clave


Antonio Fraguas; Cotobade; cantigueiro; Real Academia Galega; rueiro

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 113
  • PDF: 32

Citas


Fraguas, Antonio (1929): “Unha serán na catedral”, A Nosa Terra 261, 9-10.

Fraguas, Antonio (1931): “Do folk-lore de Armeses-Listanco”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 96, 221-227.

Fraguas, Antonio (1946): “Dous romances de Galicia”, Revista de Guimarães: publicação da Sociedade Martins Sarmento 56 (1-2), 117-121.

Fraguas, Antonio (1949): “Fiestas populares de Galicia: fiadeiros”, Cuadernos de Estudios Gallegos 4(14), 397-427.

Fraguas, Antonio (1985): Aportacións ó cancioneiro de Cotobade. Trasalba: Fundación Otero Pedrayo.

Fraguas, Antonio (1998): Cancioneiro de Cotobade. A Coruña: Ediciós do Castro. [Reed.: Cantigueiro de Cotobade. Vigo: Galaxia, 2019].

González Pérez, Clodio (2006): “Antonio Fraguas Fraguas. Vida e obra, 1905-1999”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, [24]-89.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.757


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega