María Victoria Moreno: ensaísta

Manuel Bragado Trigo

Resumo


Este traballo percorre o perfil de ensaísta de María Victoria Moreno. Nesta órbita destaca o seu Diario da luz e a sombra (2004), a crónica como enferma do cancro de mama que acabaría coa súa vida. A obra, a súa peza ensaística principal, mestura fíos autobiográficos con reflexións filosóficas, literarias e mesmo relixiosas. É, de feito, unha guía esencial para o coñecemento da poética da vida de María Victoria Moreno, na que sobresaen o valor da amizade e da rede dos afectos.

Palabras clave


María Victoria Moreno; Diario da luz e a sombra; ensaio; autobiografía

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 151
  • PDF: 38

Citas


Casalderrey, Fina e Marilar Aleixandre (2018): María Victoria Moreno: a muller que durmía pouco e soñaba moito. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

García Sabell, Domingo (1999): Paseata arredor da morte. Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (ed.) (1973b): Os novísimos da poesía galega / Los novísimos de la poesía gallega. Arealonga 3. Madrid: Akal.

Moreno, María Victoria (1986): Leonardo e os fontaneiros. Vigo: Galaxia / SM.

Moreno, María Victoria (1991a): As linguas de España. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Moreno, María Victoria (1991b): Verso e prosa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Moreno, María Victoria (1994a): “Discurso pronunciado por Xesús Alonso Montero no acto en que recibiu o Pedrón de Ouro”, en Claudio Rodríguez Fer (ed.), Comentario de textos populares e de masas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 119-143.

Moreno, María Victoria (1994b): “¿Escritora alófona eu?”, en Xesús Alonso Montero e Xosé M. Salgado (eds), Poetas alófonos en lingua galega. Actas do I. Congreso. Vigo: Galaxia, 107-111.

Moreno, María Victoria (2003): “Carta de amor”, en Francisco Díaz-Fierros e Henrique Monteagudo (coords.), Carlos Casares: a semente aquecida da palabra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 59.

Moreno, María Victoria (2004): Diario da luz e a sombra. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Moreno, María Victoria (2005): Eu conto, ti cantas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Moreno, María Victoria (2006): Elexías de luz. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Soto, Isabel e Xavier Senín (2018): María Victoria Moreno. Sementadora de futuro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Valcarce, Moncho (1994): Revolucionario e místico. Diario íntimo da doenza final. Santiago de Compostela: Monografías de Encrucillada.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.379.727


Copyright (c) 2019 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega