A obra narrativa de Manuel María ou como contar a vida a través do río da escrita

Mercedes Queixas Zas

Resumo


Manuel María comparaba a súa obra literaria cun río, unha canle firme á que abeiraban e reatroalimentaban múltiples augas afluentes. Velaquí a raíz que sustenta unha obra narrativa que, inaugurando a década dos 50 do pasado século, abrangue máis de sesenta relatos que nacen e medran, en paralelo, á expresión escrita máis popular e recoñecida, a poética, mais tamén á dramatúrxica e ensaística.
Porque se a obra é río tamén é camiño en Manuel María, pois tanto na vida como na obra, sempre de mans dadas, procurei andar os camiños que a vida puxo diante de min.


Palabras clave


narrativa; comunicación; escrita totalizadora; lingua; pobo; terra

Texto completo:

PDF

Citas


Blanco Torrado, Alfonso (coord.) (2001): Manuel María: [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa.

Caño, Xosé Manuel del (2016): Conversas con Manuel María. Vigo: Nova Galicia Edicións.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2007): Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María. Lugo: Fundación Caixa Galicia.

García Negro, Pilar e Diego Pardo Amado (eds.) (2009): Manuel María: Literatura e nación. Actas do Congreso (A Coruña, 3-5 de Novembro de 2005). A Coruña: Universidade.

Pociña Pérez, Andrés (2009): “Achega sinxela á narrativa de Manuel María”, en García/Pardo 2009: 313-346.

Roig Rechou Blanca Ana (dir.) (2015): Historia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega