Os Rogos, entre a relixión, o evanxeo e a política

Andrés Torres Queiruga

Resumo


O traballo intenta mostrar a complexidade hermenéutica deste libriño en aparencia lineal. Salienta a dimensión pragmática da linguaxe utilizada, que a fai enormemente eficaz, así como o recurso á sinécdoque, en forma de boneca rusa. No sentido de que a crítica á igrexa apunta como albo principal á crítica política, do mesmo xeito que a crítica á inquisición está en función da crítica á igrexa. Esta, que ocupa o primeiro plano, culturalmente leva en si a clara marca da Ilustración e relixiosamente está feita desde dentro dunha fe crítica, apoiada nun notable coñecemento teolóxico, superior ao dos adversarios que o acusan de heterodoxo. Duro coa institución eclesiástica, carga os seus argumentos cun xusto recurso ao espírito do Evanxeo, na liña de Curros, aínda que menos radical.


Palabras clave


Galicia; relixión; igrexa; inquisición; ilustración; absolutismo; política

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 120
  • PDF: 4

Citas


Alonso Montero, Xesús (2013): “A sátira antiinquisitorial de Pardo de Andrade, douscentos anos depois (1813-2013)”, en Henrique Monteagudo (ed.), Manuel Pardo de Andrade. Rogos de un galego contra a Inquisición e outros versos liberais (1813-1814). A Coruña: Real Academia Galega.

Alvilares Moure, José (1969): ¿Proceso a la iglesia gallega? Madrid: Ediciones Marova.

Alvilares Moure, José (2008): Aínda é de noite. Literatura galega do século XIX e cristianismo. Vigo: Sociedade de Estudios, Publicacións e Traballos.

Aneiros Díaz, Rosa e Xosé López García (2012): “A loita do púlpito contra o periódico: a presenza de modalidades expresivas dialogadas nos textos galegos de inicios do século XIX”, en Ramón Mariño Paz (ed.), Papés d’emprenta condenada II: Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega.

Barreiro Fernández, J. R. (1982): Liberales y absolutistas en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Ramón Mariño Paz (eds.) (2008): Papés de emprenta condenada: A escrita galega entre 1797 e 1846. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Contreras, Jaime (1982): El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (poder, sociedad y cultura). Madrid: Akal.

Curros Enríquez, Manuel (1969): O divino sainete: Variantes do texto autógrafo. Estudos. Notas. Ilustracións. A Cruña: Ediciós do Castro.

Freixanes, V. F. (2007): “Manuel Pardo de Andrade. Unha biografía romántica”, en Rosa Aneiros Díaz et al. (eds.), Xornalistas con opinión. 20 biografías. Vigo: Galaxia, 23-61.

González Seoane, Ernesto Xosé (2012):“Notas sobre a funcionalidade do popularismo léxico nos textos galegos do Prerrexurdimento”, en Ramón Mariño Paz (ed.), Papés d’emprenta condenada II: Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega-Instituto da Lingua Galega, 261-286.

Hazard, Paul (1935): La crise de la conscience européenne: 1680-1715. Paris: Boivin et Cíe. [Trad. Castelá: La crisis de la conciencia europea (1680-1715). Madrid: Alianza, 1988].

Kamen, Henry (1973): La Inquisición española. Madrid: Alianza.

Llorente, Juan Antonio (1817): Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne: Depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu'au règne de Ferdinand VII. París: Treuttel et Würz.

Marsch, Wolf-Dieter (1973): “Das Problem der Religion in der Philosophie des neuzeitlichen Christentums”, en Pladoyers in Sachen Religion. Gütersloh: Mohn, 149-172.

Meijide Pardo, Antonio (1983): “Pardo de Andrade, devanceiro do xornalismo galego”, Grial 80, 155-193.

Monteagudo, Henrique (ed.) (2013): Manuel Pardo de Andrade. Rogos de un galego contra a Inquisición e outros versos liberais (1813-1814). A Coruña: Real Academia Galega.

Saurin de la Iglesia, María Rosa (1991): Manuel Pardo de Andrade y la crisis de la Ilustración (1760-1832). A Coruña: Galicia Editorial.

Torres Queiruga, Andrés (1976): “La religión y la iglesia”, en A. Deaño (ed), Los gallegos. Madrid: Istmo, 479-501.

Torres Queiruga, Andrés (1992): La constitución moderna de la razón religiosa. Prolegómenos a una filosofía de la religión. Estella: Verbo Divino.

Torres Queiruga, Andrés (2000): Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte. Santander: Sal Terrae. [Trad. portuguesa: Fim do cristianismo pré-moderno. Desafios para um novo horizonte. São Paulo: Ed. Paulus, 2003; trad. italiana, aumentada, Quale futuro per la fede? Le sfide del nuovo orizzonte culturale. Torino: Elledici, 2013].
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega