Unha mirada de futuro no século XX

Tucho Calvo

Resumo


Valentín Paz-Andrade salienta como un personaxe clave na historia da Galicia contemporánea, por ser o inspirador de importantes iniciativas empresariais, e tamén pola súa maneira de concibir Galicia como un país moderno dono dos seus recursos naturais e económicos e como unha terra aberta ao mundo que conserva os seus sinais de identidade e se beneficia deles na súa relación con outros países.


Palabras clave


Valentín Paz-Andrade; Galicia contemporánea; economía; relacións internacionais

Texto completo:

PDF


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega