Lois Pereiro. Rastros do século curto

Daniel Salgado

Resumo


A obra de Lois Pereiro pode lerse á luz das contradicións históricas do seu tempo. No seus poemas tamén ecoa a violencia do capital e as fracturas do século XX, o rastro da revolución e a non resignación a unha época cínica.


Palabras clave


Historia; Revolución; Século; Cinismo; Poema

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 111
  • PDF: 9

Citas


Adorno, Theodor (1951, 2004): Mínima moralia. Reflexiones sobre la vida dañada. Madrid: Akal Ediciones.

Badiou, Alain (2005): El siglo. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Brecht, Bertolt (1965, 1969): Me-Ti. El libro de las mutaciones. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión.

Calvo, José Luís e Gegúndez LÓPEZ, Carlos (2010): O negro leite da aurora. Viaxe á xeografía lírica de Lois Pereiro. Noia: Editorial Toxosoutos.

Davis, Mike (1990, 2003): Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro en Los Ángeles. Lengua de Trapo.

Klemperer, Víctor (1975, 2004): LTI. La lengua del Tercer Reich. Barcelona: Editorial Minúscula.

Martínez, Iago (2011): Lois Pereiro. Vida e obra. Vigo: Edicións Xerais.

Pereiro, Lois (2010): Conversa ultramarina. Edición de Hugo Martínez. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Pereiro, Lois (2011a): Poesía completa. Edición de Ana Acuña.Vigo: Edicións Xerais.

Pereiro, Lois (2011b): Modesta proposición e outros ensaios. Vigo: Edicións Xerais.

Pereiro, Lois (2011b): Antoloxía poética. Edición de Daniel Salgado. Vigo: Editorial Galaxia.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega