De vida e furia necesaria

Chus Pato

Resumo


As liñas de forza do meu relatorio son as seguintes: Como se chega a ser poeta? O poeta é segundo respecto ao poema. Que pode, que soporta, cal é a potencia daquel que entra no lugar das palabras durmido sobre un cabalo? As linguas Torre e as linguas Paraíso, a lingua dun poema. O tempo do espertar como tempo do poema. Lois Pereiro como poeta dunha xeración.


Palabras clave


Poeta; poema; estética; linguaxe; idioma; límites; boca; pneuma; corazón; Babel; paraíso; trobar; presente; xeración; ruína; moral

Texto completo:

PDF


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega