A muda lingüística na xuventude: momentos e factores

Descargas

Publicado

28-11-2020

Número

Sección

Artigos

Autores/as

  • Lidia Gómez Martínez

DOI:

https://doi.org/10.32766/cdl.38.753

Palabras clave:

muda lingüística, biografía lingüística, mocidade, política lingüística

Resumo

Neste traballo explóranse, a través de entrevistas semiestruturadas,as narrativas biográficas de dezasete mozos e mozas galegas na procura de mudas lingüísticas (Pujolar [et al.] 2010) co obxectivo de comprender cales son os momentos vitais e os factores que propician cambios nos usos lingüísticos para unha mellor planificación das accións normalizadoras así como das políticas lingüísticas. A análise das traxectorias vitais das persoas entrevistadas, agrupadas segundo a súa lingua inicial, faise de maneira sistemática, atendendo a: contexto familiar e xeográfico, etapa educativa, entrada no mundo laboral e actitudes lingüísticas. Finalmente preséntanse nas conclusións os momentos e factores concretos que semellan propiciar a muda lingüística (se se produce), así como algúns dos aspectos sobre os que, tendo en conta os resultados deste traballo, deberían actuar as accións normalizadoras e as políticas lingüísticas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Atkinson, Rowland e John Flint (2004): “Snowball sampling”, en Michael S. Lewis-Beck, Alan Bryman e Tim Futing Liao (eds.), The SAGE Encyclopaedia of Social Science Research Methods. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1044-1045.

Brown, Penelope e Stephen Levinson (1987): Politeness. Some universals in language use. Cambridge: University Press.

Christison, Mary Ann (2010): “Negotiating multiple language identities”, en David Nunan e Julie Choi (eds.), Language and culture. Reflective narratives and the emergence of identity. New York: Routledge, 74-81.

De Fina, Anna (2003): Identity in narrative: a study of immigrant discourse. Amsterdam: John Benjamins.

Goffman, Erving (1990): The presentation of self in everyday life. London: Penguin Books.

Milroy, Lesley (1980): Language and social networks. Oxford: Basil Blackwell.

O’Rourke, Bernadette e Fernando Ramallo (2013): “Competing ideologies of linguistic authority amongst new speakers in contemporary Galicia”, Language in Society 42(3), 287-305.

O’Rourke, Bernadette e Fernando Ramallo (2014): “Perfiles de neohablantes de gallego”, Digithum: A relational perspective on culture and society 16, 98-105.

O’Rourke, Bernadette e Fernando Ramallo (2015): “Neofalantes as an active minority: understanding language practices and motivations for change amongst new speakers of Galician”, International Journal of the Sociology of Language 231, 147-165.

Padín Álvarez, Paulo (2017): Neofalantes na era digital. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. [Traballo de Fin de Mestrado].

Pujolar, Joan, Isaac González e Roger Martínez (2010): “Les mudes lingüístiques dels joves catalans”, Llengua i Ús 48, 65-75.

Ramallo, Fernando (2018): “Linguistic diversity in Spain”, en Wendy Ayres-Bennett e Janice Carruthers (eds.), Manual of Romance Sociolinguistics. Berlin: De Gruyter.