Os programas de inmersión e a normalización lingüística no contexto galego

Descargas

Publicado

24-12-1990

Número

Sección

Artigos

Autores/as

  • Neves Arza Arza
  • Daniel Veiga Martínez

DOI:

https://doi.org/10.32766/cdl.2.642

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Cummins, J.(1983): "Language proficiency, biliteracy and french immersion". Canadian joumal of education. 8,2.

Krashen, S.D. (1984): "Inmersión: why it works and what it has taught us". Language and society. 12. 61-64.

Lambert, W. (1984): "And overview of issues in immersion education". Varios: Studies on immersion education. California State Departament of Education. 8-29.

Rubal, X. (1987): "Situación actual y perspectivas de la educación bilingüe en Galicia". Signan, M. (coord.): Lenguas y educación en Europa. PPU.ICE. Universidade de Barcelona. 39-64.

Rubal, X. e Rodríguez, M. (1987): O galego no ensino público non universitario. Consello da Cultura Galega. Santiago.

Rubal, X. , Arza, N. e Veiga, D. (1988): "Coordenadas da normalización lingüística no primeiro ensino". Comunicación presentada nas Xomadas Pedagóxicas de Normalilzación Lingüística. ICE. Santiago.

Safty, A. (1989): "Some reflectiosn on a decade in the french immersion classrooms". The Canadian modem language review. Vol. 45.3.