Roberto Vidal Bolaño na emerxencia e consolidación do teatro galego contemporáneo. Percurso en dez paraxes

Descargas

Publicada

14-11-2013

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.374.421

Palabras clave:

Roberto Vidal Bolaño, teatro galego, percurso, intervención, lexitimación, poética teatral, público, dignificación, inconformismo, influencias

Resumo

Preséntase un percurso pola fulcral intervención de Roberto Vidal Bolaño no campo teatral galego desde os momentos refundacionais de comezos da década de setenta até a transición para o novo século, na multifacetada figura de dramaturgo, actor, encenador, produtor-empresario, iluminador, figurinista ou escenógrafo. Proponse unha viaxe con paraxes nos momentos decisivos dese periplo profesional dedicado aos palcos do país e nas diferentes motivacións que orientaron o seu traballo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Abuín González, Anxo (2002): “Post-scriptum: Eloxio do a(u)ctor”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 285-289.

Anónimo (1985): “Caprice de dieux, una obra del grupo Antroido sobre los problemas del teatro”, La Voz de Galicia 15/XI/1985.

Becerra de Becerreá, Afonso (2012): Roberto Vidal Bolaño e o xogo do teatro. Brión: Laiovento.

Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (2007): A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral (1978-1994). Santiago de Compostela: Laiovento.

Cochón, Luís (2013): “Que quedará do cómico?”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 9-11.

Even-Zohar, Itamar (1999): “Factores y dependencias en la Cultura. Una revisión de la Teoría de los Polisistemas”, en Montserrat Iglesias Santos (comp.), Teoría de los Polisistemas. Madrid: Arco, 23-52.

Fernández Castro, Xosé Manuel (2002): “Roberto Vidal Bolaño, crítico teatral. Introdución, corolario teórico e edición de sete das súas críticas na tempada de 1974-1975 en El Ideal Gallego”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 91-116.

Franco, Camilo (2013): Roberto Vidal Bolaño. Acoutacións e diálogos. A Coruña: La Voz de Galicia.

Guede Oliva, Manuel (2002): “Pra facer grande a nosa escrita dramática”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 33-36.

Ledo, C. (1980): “Entrevista a Roberto Vidal Bolaño”, Don Saturio 1, 10, 14-16.

Lourenzo, Manuel (1983): “Do Teatro Antroido: cronoloxía”, O Correo Galego 25/VII/1983.

Luca de Tena, Gustavo (1991): “Roberto Vidal Bolaño: «O propio meio teatral foi o que máis duramente reprimeu as posturas contestatárias cando se deron»”, A Nosa Terra 464.

Luca de Tena, Gustavo (2013): “Fábula do poeta na cadea”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 13-15.

Lueiro, Xosé (2005): “Profesionais da DKV”, Galicia Hoxe 18/III/2005.

Macías, Francisco (2013): “Roberto Vidal Bolaño: «Sempre fun de perder nas asembleas» (entrevista inédita)”, La Voz de Galicia 11/V/2013.

Martín, J. M. (1992): “Saxo Tenor, nace el montaje más ambicioso del teatro de Galicia”, Faro de Vigo 8/XI/1992.

M. P. C. [Moisés Pérez Coterillo] (1978): “Con la Generación Abrente”, Pipirijaina 8-9, 40-44.

Pousa, X. R. (1978): “Roberto Vidal: A producción teatral está a ser asumida por xente do teatro”, A Nosa Terra 24.

Quintáns, Manuel (2013): “Roberto Vidal Bolaño: un teatro nacional ou un teatro popular”, en Laura Tato Fontaíña, Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro. Noia: Toxosoutos, 7-18.

Ramos, Alberto (2013): “Historias e visións dun veto a Vidal Bolaño”, Praza pública 20/V/2013.

Sande, Miguel (1986): “Comprometerse é un perigo”, Galicia Viva 16/III/1986.

Tato Fontaíña, Laura (2013): Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro. Noia: Toxosoutos.

Taxes Díaz, Francisco e Xurxo Taxes Díaz (1997): “Entrevista accidental cun dramaturgo”, Mapoula. Revista do IES Adormideiras 5, 3-6.

Tristán, Pancho (2000): “Vidal Bolaño estrena «A burla do galo»”, El Confidencial 5/IV/2000.

Vidal Bolaño, Roberto (1998): “Perspectivas do teatro galego actual”, en Luís Alonso Girgado (coord.), Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 183-212.

Vidal Bolaño, Roberto (2013a): “A propio intento”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 125-131.

Vidal Bolaño, Roberto (2013b): “Des que, non sen poucas dificultades”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 37-38.

Vidal Bolaño, Roberto (2013c): “O espacio teatral. Unha viaxe arredor do círculo”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 41-64. [Unidade didáctica para alumnado adolescente, ó que o autor sempre quixo chegar].

Vidal Ponte, Roi (2013): Fóra de portas. Paseo libre e non moi respectuoso polos tempos e lugares de Roberto Vidal Bolaño. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Vieites, Manuel F. (1998): “Rastros. Retrato dunha xeración”, Tempos Novos 15.

Vilas, Gonzalo (1994): “Roberto Vidal Bolaño: Hai sectores na profisión que tamén son responsábeis da nefasta política teatral”, A Nosa Terra 645.

Vilavedra, Dolores (2002): “Roberto Vidal Bolaño no sistema literario galego”, en Carmen Becerra e María Teresa Vilariño Picos (eds.), Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico. Lugo: TrisTram, 67-90.