Naúfragos do paradiso "mónstruo oximorónico" sen ataduras

Descargas

Publicada

09-11-2011

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Carlos Gegúndez López

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.372.377

Palabras clave:

Inconclusa, bernal, onírico, sen ataduras

Resumo

Neste texto estúdanse algúns aspectos relevantes da novela Náufragos do Paradiso escrita por Lois Pereiro. Esta breve historia inacabada constitúe un experimento narrativo novidoso dentro da literatura galega. Os procedementos narrativos, o comportamento das personaxes e o seu entorno son obxecto da presente análise.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Calvo, José Luis e Gegúndez López, Carlos (2011): O negro leite da aurora. Noia: Toxosoutos.

Lopo, Antón (2011): A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro. Vigo: Galaxia.

Martínez, Iago (2011): Lois Pereiro. Vida e obra. Vigo: Edicións Xerais.

Patiño, Antón (2010): Radiografía do abismo. A Coruña: Espiral Maior.

Pereiro, Lois (1992): Poemas 1981-1991. Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 1992.

Pereiro, Lois (1995): Poesía última de amor e enfermidade. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Pereiro, Lois (1997): Poemas para unha loia seguido de modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia. A Coruña: Espiral Maior.

Pereiro, Lois (2010): Conversa ultramarina. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Pereiro, Lois (2011a): Náufragos do Paradiso. Vigo: Galaxia.

Pereiro, Lois (2011b): Modesta proposición e outros ensaios. Vigo: Edicións Xerais.

Rivas, Manuel (1995): ¿Qué me queres amor? Vigo: Galaxia.

Shakespeare, William (1971): Complete works, London, Oxford University Press.

VV AA (1997): “Lois Pereiro. A vida e a furia”, Luzes de Galiza 28.