Nº 12 (1995)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Consideracións verbo do uso dos demostrativos no galego
María Xosé Rodríguez Valcárcel
PDF
33-51
As marcas de certeza na interrogación polarizada en galego
Delio García Represas
PDF
53-72
Algunhas notas sobre a codificación léxica e terminolóxica
Carlos Díaz Abraira
PDF
73-81
Análise do primeiro léxico producido por nenos galegos
Maite Forján Villar, Sagrario García López, Miguel Pérez Pereira
PDF
83-102

Recensións

Ramón Lorenzo (ed.): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989. VI. Sección VI Galego. Sección VII Romania Nova. A Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”, 1994
Francisco Fernández Rei
PDF
103-108
Henrique Monteagudo (ed.), Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto. Vigo: Galaxia, 1995
Begoña Varela Vázquez
PDF
109-113
Fr. Martín Sarmiento: Coloquio de vintecatro galegos rústicos. Edición crítica e estudio introductorio de Ramón Mariño Paz. [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 1995
Francisco Fernández Rei
PDF
115-122
Britonia. Revista de Estudios da Terra Navia-Eo. Edita A Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca, nº 1, 1994
Edelmira María Parga Valiña
PDF
125-127
Géolinguistique, nº5. Centre de Dialectologie, Université Stendhal-Grenoble III. 1993
Rosa Salgueiro Salgueiro
PDF
129-132