Nº 14 (1996)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

É meu amigo / é o meu amigo / é amigo meu
Carme Silva Domínguez
PDF
5-20
Comparanza da adquisición das formas de posesión do galego e o castelán en nenos bilingües
Miguel Pérez Pereira, Maite Forján Villar, Sagrario García
PDF
21-38
Seseo e gheada en Viceso (Brión)
Dolores Míguez Iglesias
PDF
39-57
Algúns trazos fonéticos do galego da Terra de Montes (Concello de Forcarei)
Xosé Soto Andión
PDF
59-84
Pequena contribución á fraseoloxía galega
Maite Veiga Díaz
PDF
85-100
Os servicios de normalización lingüística: propostas básicas de funcionamento
Socorro García Conde, Isabel Vaquero Quintela
PDF
101-116
Os estudios sobre a situación do galego na Universidade de Santiago de Compostela
María do Carme García Ares
PDF
117-123

Recensións

Johannes Kabatek (1996): Die Sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphänomene dargestellt am Galicischen der Gegenwart. Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, Bd. 276. Tübingen: Max Niemeyer.
Xosé Luís Regueira
PDF
125-130
Francisco Fernández Rei e Carme Hermida Gulías (eds.): A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1996
Manuel González González
PDF
131-133
Xosé L. Regueira Fernández (coordinación), Ana I. Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto González Seoane, Ramón Mariño Paz, Fernando R. Tato Plaza: Guía bibliográfica de lingüística galega. Vigo: Xerais, 1996
Francisco Fernández Rei
PDF
135-137
Benxamín Dosil e Suso Riveiro: Diccionario de ortografía. Fontel Edicións, A Coruña, 1995
María do Carme García Ares
PDF
139-140
Atlas Linguistique Roman (ALiR), Volume I. 3 tomos. Université Stendhal- Grenoble 3, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Roma. 1996
Rosa Salgueiro Salgueiro
PDF
141-144
Bernd Bauske (1995): Sprachplanung des Asturianischen. Die Normierung und Normalisierung einer romanischen Kleinsprache im Spannungsfeld von Linguistik, Literatur und Politik. Berlin: Verlag Dr. Köster. II
Johannes Kabatek
PDF
145-146
Viceversa, Revista Galega de Traducción, nº 1. Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo, ed. Xerais, Vigo
María González González
PDF
147-153