Nº 15 (1997)

1º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Sobre o uso dos grafemas b, u e v en textos do galego medio
Ramón Mariño Paz
PDF
5-69
As expresións fixas nos diccionarios galegos
María Álvarez de la Granja
PDF
71-95
Repertorio de refráns inglés-galego
Alberto Álvarez Lugrís
PDF
97-117
Procesos de exemplificación no discurso
María Xesús Rodís Martínez
PDF
119-139
Unha aproximación á neoloxía en galego no campo da informática
Silvia Carril Caldelas
PDF
141-146

Recensións

García Soto, Xosé Ramón: Érase unha vez un neno... Estudio da evolución da linguaxe en nenos galego-falantes, Santiago de Compostela, Edicións Sotelo Blanco, 1996
Miguel Pérez Pereira
PDF
147-149
Gutiérrez Tuñón, Manuel: Atlas Lingüístico de El Bierzo, vol. I. Léxico (1), Instituto de Estudios Bercianos, Ponferrada (León), 1996
Manuel González González
PDF
151-153
Viceversa. Revista galega de traducción. Nº 2, 1996, Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo, Ed. Xerais de Galicia, Vigo
Concepción Martínez Mayo
PDF
155-160
Anxo M. Lorenzo Suárez, Ricardo Luaces Pazos, Xosé Mª Pin Millares, Patricio Sánchez Bello, Antonio Vaamonde Liste e Luz Varela Caruncho, Estudio Sociolingüístico da Universidade de Vigo. Profesores, P.A.S. e Estudiantes. Xuño 1996, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 1997
María do Carme García Ares
PDF
161-163
Joaquim Rafel i Fontanals, Diccionari de freqüències. 1 Llengua no literària. (Diccionari del catalá contemporani. Corpus textual informatitzat de la llengua catalana), Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1996
Xesús Domínguez Dono
PDF
165-170