Nº 16 (1997)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Modelos de lingua. Consideracións teóricas ó fío do debate sobre a estandarización do galego
Henrique Monteagudo
PDF
5-33
Análise acústica descritiva da pronunciación masculina e feminina nos ditongos galegos tónicos
Concepción Martínez Mayo
PDF
35-70
Problemas terminolóxicos nos servicios lingüísticos da administración de xustiza. Fichas lexicográficas do servicio da audiencia provincial de Ourense
Alberte González Montañés
PDF
71-98
Algunhas reflexións (sucintosas) sobre o creacionismo léxico
Carlos Díaz Abraira
PDF
99-102
Galeguismos en La madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán
Rodrigo Varela Cabezas
PDF
103-128

Recensións

X. R. Freixeiro Mato, Lingua galega: normalidade e conflicto, Santiago de Compostela, Laiovento, 1997
Henrique Monteagudo
PDF
131-134
Anxo M. Lorenzo Suárez (ed.). Dinamización e normalización lingüística. Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 1997
Alfonso Toimil Castro
PDF
135-138
X. R. Freixeiro Mato, Os diminutivos en galego, Vigo, A Nosa Terra, 1996
Aquilino S. Alonso Núñez
PDF
139-142
Ánxel Fole: Cartafolio galego. Introducción e compilación de Claudio Rodríguez Fer. Vigo: A Nosa Terra, 1996
María Xosé Rodríguez Valcárcel
PDF
143-146
Steven Pinker, El instinto del lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente, Alianza Editorial, Madrid, 1996
Xulio C. Sousa Fernández
PDF
147-152