Nº 17 (1998)

1º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

O criterio filolóxico e a configuración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión
Xoán González Millán
PDF
5-24
A relación entre competencia e uso do galego
Mauro Fernández Rodríguez, Modesto Rodríguez Neira
PDF
25-45
O estudio do galego en Rusia
Xenia V. Lámina
PDF
47-55
A motivación na aprendizaxe do galego en alumnos de fóra de Galicia
Francisco Javier Díaz Pérez
PDF
57-81
As realizacións de /e/ no castelán da Coruña
Sandra Faginas Souto
PDF
83-103
O ordenador como medio de comunicación lingüística: entre oralidade e escrita
María Xesús Bello Rivas
PDF
105-120

Recensións

X. M. Bouzada Fernández, Lorenzo Suárez, O futuro da lingua. Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega. Consello da Cultura Galega, Santiago 1997
Gabriel Rei Doval
PDF
123-131
Xosé Ramón Freixeiro Mato, Gramática da lingua galega I, Fonética e fonoloxía, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1998
Francisco Dubert García
PDF
133-137