Nº 23 (2001)

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

El vai ben así: pervivencia e construcción de el invariable
Rosario Álvarez Blanco
PDF
5-41
Algunhas reflexións verbo da elaboración de plans de política lingüística
Manuel Carlos Núñez Singala
PDF
35-52
Análise acústica das sibilantes de dúas parroquias no concello de Outes
Valentina Formoso Gosende
PDF
53-67
Achega á expresión da futuridade verbal nas gramáticas galegas ata 1980
Marie-Christine Flaux
PDF
69-87
A necesidade e maila obriga en galego
Delio García Represas
PDF
89-114

Recensións

Kabatek, J. (2000): Os falantes como lingüistas. Tradición, innovación e interferencias no galego actual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia
Anxo M. Lorenzo Suárez
PDF
127-123
Rodríguez-Yáñez, X.P.; Lorenzo Suárez, A.M. e Cabeza Pereiro M.C. (eds.), (2000): Estudios de Sociolingüística, Linguas, sociedades e culturas, Volume 1,1, Bilingüismo, Vigo, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
Antonio Fernández Salgado, Xaquín Loredo Gutiérrez, Modesto Rodríguez Neira, Isabel Suárez Fernández
PDF
125-128
González, Isabel (2000): Diccionario italiano-galego, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
María Inmaculada Campos Vaz, Uxía Tenreiro López
PDF
129-132
Nettle, Daniel & Suzanne Romaine (2000): Vanishing voices: the extinction of the world’s languages. Oxford: Oxford University Press
Xosé Luís Regueira
PDF
133-141
Terminología y modelos culturales [Terminology and cultural models], Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1998
María del Pilar Alvariño
PDF
143-145